Loonsverhoging CAO voor Uitzendkrachten / verhoging minimumloon

De loonsverhoging voor het jaar 2008 is bekend. De lonen van uitzendkrachten worden per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%.
De loonsverhogingsysthematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:
  • De normtabel salarissen van de Beloningsregeling uitzendkrachten die deel uitmaakt van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 (bijlage 1) wordt per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%.
  • De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 30 juni 2008 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming behalve:
    • de uitzendkrachten op wie op 30 juni 2008 krachtens artikel 22 lid 5 van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 de inlenersbeloning wordt toegepast;
    • de uitzendkrachten die op 30 juni 2008 een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel salarissen van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009.
Afbouw van schaal 1 UitzendCAO: leeftijd uurloon 23 8.51 euro 22 7.23 euro 21 6.17 euro 20 5.23 euro
Kijk hier voor een overzicht van de wettelijke minimumlonen deze worden verhoogd per 1 juli 2008.

Wat vind jij het moeilijkste tijdens het sollicitatieproces?

Werkstudent.nl bezoek je niet alleen voor alle verschillende vacatures. Je kan er ook informatie vinden over veel uiteenlopende onderwerpen.

POLL ... fasen sollicitatieproces

Solliciteren is leuk! Je ontdekt je talenten, leert nieuwe mensen en organisaties kennen en uiteindelijk ben je aangenomen voor die nieuwe uitdagende baan! Solliciteren is ook moeilijk. Tijdens het sollicitatieproces is het vaak vallen en opstaan.
Wat vind jij het moeilijkste tijdens het sollicitatieproces? Stem nu op onze poll!