Contract inhoud, waar moet een contract aan voldoen.

Waar moet een contract of arbeidsovereenkomst aan voldoen? Wat moet er minstens in zo'n contract staan?
De volgende zaken moeten tenminste in je contract staan:
 • naam en adres van de werkgever
 • de plaats waar gewerkt moet worden
 • een functieomschrijving
 • de datum van indiensttreding
 • de duur en regeling van proeftijd
 • hoeveel uur werk per week en wanneer
 • het loon
 • aantal vakantiedagen
 • duur van een contract (een tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde tijd)
 • opzegtermijn
 • rechten mbt pensioenregeling
 • of je onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) valt
vind op onderwerp

Geef je mening!

Je leest een interessante vacature.... achtereenvolgend komen de taken en verantwoordelijkheden, de omschrijving van het soort projecten waar je verantwoordelijk voor wordt, de informatie over de organisatie en het team, het profiel waar jij aan moet voldoen en tot slot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod.

Stuk voor stuk belangrijke onderdelen bij het lezen van de vacature, maar wat is voor jou nou het belangrijkste onderdeel in de vacaturetekst?
Stem nu op onze poll!