Wat gaat er gebeuren met mijn studiegeld?

Misschien ben je al vooraan in de protestrij gaan staan, of heb je alleen binnensmonds tegengesputterd tegen de nieuwe bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs. Of je bent het er gewoon helemaal mee eens. Mocht je niet precies weten wat de ongewijzigde plannen van de regering inhouden en wat voor gevolgen dit heeft voor jou als (aankomende) student, lees dan verder.
Langstudeerders
Voor studenten met meer dan een jaar uitloop van de studie, de zogenaamde langstudeerders, geldt dat vanaf collegejaar 2011-2012 de volgende maatregel wordt genomen:

- Studenten mogen in totaal één jaar vertraging oplopen tijdens hun bachelor- en masteropleiding. Als die vertraging langer dan 1 jaar duurt zullen ze drieduizend euro extra collegegeld moeten betalen en hun OV kwijtraken.

- Ook studenten met een studievertraging door bijvoorbeeld een stage in het buitenland of een functiebeperking moeten extra collegegeld betalen.

- Onderwijsinstellingen worden tevens gekort; bij iedere student die een jaar uitloop heeft van hun studie, wordt er 3000 van het instellingsbudget af gehaald.

- De regeling die ingaat per 2011 geldt ook voor studenten die al aan een studie bezig zijn.

Master
Studiefinanciering wordt in de masterfase afgeschaft en vervangen door een sociaal leenstelsel.

Onderwijs gekort
Universiteiten worden gekort in onderzoek en innovatieprojecten. FES-gelden voor onderzoek worden gestopt. Dit heeft met name invloed op jonge researchers (uit het WO).

Ook is er zo’n 10 procent minder budget beschikbaar voor docenten. Al met al moeten de bezuinigingen zo’n 370 miljoen na 2013 opleveren. Meer weten? Hier een kritisch verslag over de bezuinigingen door de Landelijke studenten vakbond.

Heb je aanvullingen of opmerkingen bij dit artikel? Stuur deze dan naar post@werkstudent.nl.
vind op onderwerp

Geef je mening!

Je leest een interessante vacature.... achtereenvolgend komen de taken en verantwoordelijkheden, de omschrijving van het soort projecten waar je verantwoordelijk voor wordt, de informatie over de organisatie en het team, het profiel waar jij aan moet voldoen en tot slot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod.

Stuk voor stuk belangrijke onderdelen bij het lezen van de vacature, maar wat is voor jou nou het belangrijkste onderdeel in de vacaturetekst?
Stem nu op onze poll!