Rechten en plichten uitzendmedewerker

Rechten en plichten uitzendmedewerker

Als uitzendmedewerker werk je via het fasensysteem. Er zijn drie fasen: A, B en C. Bij alle drie de fasen geldt dat je als uitzendmedewerker vanaf dag één recht hebt op de inlenersbeloning. Dit betekent  dat je hetzelfde salaris moet ontvangen als een werknemer die in een vergelijkbare functie en met vergelijkbare werkervaring bij de opdrachtgever in dienst is.

Ook heb je recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als pauzes, kostenvergoedingen, toeslagen en vakantiedagen. 

Hieronder staan de rechten en plichten per fase. 

Fase A

Meestal start je in met een fase A overeenkomst, tenzij je via een ander uitzendbureau voor dezelfde opdrachtgever gewerkt hebt.

Per 3 januari 2022 is de periode van fase A verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. 2022 is een overgangsjaar. Elke kalenderweek waarin je werkt, ongedacht het aantal uur, wordt meegerekend voor de telling van die 52 weken.

Voor uitzendkrachten die starten op of na 3 januari 2022 geldt direct de termijn van 52 weken. Voor uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 al gestart zijn geldt nog tot 2 januari 2023 de termijn van 78 weken. Vanaf 2023 worden de weken waarin je vakantie hebt opgenomen ook meegeteld. 

Rechten en plichten:

 • Je mag een onbeperkt aantal uitzendbevestigingen achter elkaar krijgen.
 • Je ontvangt alleen salaris over de gewerkte uren. Dit kan afwijken als je een fase A overeenkomst met vaste uren hebt. 
 • Je loon wordt alleen op wettelijke feestdagen doorbetaald als deze feestdag valt op een dag dat je normaal gesproken zou werken en dat door sluiting niet mogelijk is. 
 • Je hebt geen recht op doorbetaling van je loon bij kort verzuim of bijzonder verlof.
 • Je mag op elk moment opzeggen. Het is wel verplicht om dit één werkdag van tevoren door te geven aan de uitzendonderneming.
 • De uitzendovereenkomst eindigt automatisch als de opdracht wordt beëindigd door de opdrachtgever. In de eerste 26 werkweken geldt er geen opzegtermijn. Vanaf 26 werkweken moet de uitzendonderneming ten minste tien kalenderdagen van tevoren de beëindiging van de uitzendovereenkomst aan jou doorgeven.
 • Bij ziekte eindigt de uitzendovereenkomst automatisch. De eerste twee ziektedagen ontvang je geen salaris. Vanaf de derde ziektedag heb je recht op een uitkering van de ziektewet, waarbij jij je houdt aan de gemaakte afspraken en jouw verplichtingen nakomt. 
 • Je bouwt vakantiedagen en vakantietoeslag op.
 • Je hebt als je ouder bent dan 21 jaar na 8 weken recht op opbouw van pensioen.

Fase B

In fase B kom je als uitzendmedewerker terecht zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet. Ook kun je in deze fase terecht komen als er binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe uitzendovereenkomst bij dezelfde uitzendoverneming wordt aangegaan. 

De maximale duur van fase B is per 3 januari 2022  verkort van 4 naar 3 jaar. 2022 is een overgangsjaar. Voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in fase B geldt direct de nieuwe termijn van 3 jaar. Voor uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn gestart in fase B geldt tot 2 januari 2023 de termijn van 4 jaar. 

Een fase B overeenkomst is voor een vast aantal uren per week of per vier weken. Jij stelt je deze uren beschikbaar en de uitzendonderneming zorgt dat je aan werkt.  

Rechten en plichten:

 • Je krijgt maximaal zes tijdelijke contracten van bepaalde tijd binnen een periode van vier jaar. 
 • Je ontvangt salaris over de gewerkte uren, maar ook over de uren als je niet werkt bij bijvoorbeeld ziekte (je hebt wel 1 wachtdag) of als er tijdelijk geen werk voor je is.
 • Bij ziekte houd jij je aan de gemaakte afspraken en kom jij jouw verplichtingen na.
 • Je vraagt van tevoren, zoals afgesproken, vakantie aan. 
 • Je hebt recht op doorbetaling van je loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en wettelijke feestdagen, voor zover je niet kunt werken door bedrijfssluiting. Ook in je vakantie ontvangt je de vergoedingen waar je recht op hebt als je zou hebben gewerkt, met uitzondering van kostenvergoedingen. 
 • Bij geen werk heb je recht op doorbetaling van ten minste 100% van je laatstverdiende loon over het afgesproken (minimum)aantal uren. Je bent wel verplicht om ander werk uit te voeren. Dit werk mag niet twee functiegroepen lager liggen dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd. Als je dit weigert, dan vervalt je recht op vervangend werk en doorbetaling van loon. 
 • Bij ziekte wordt in het eerste jaar 90% van je loon doorbetaald en in het tweede jaar 80%. 
 • Jouw opzegtermijn bedraagt één maand als je korter dan vijf jaar in dienst bent en twee maanden als je tussen de vijf en tien jaar in dienst bent. 
 • Je bouwt vakantiedagen en vakantietoeslag op.
 • Als je 21 jaar en ouder bent neem je verplicht deel aan de pensioenregeling voor uitzendkrachten.

Fase C

In Fase C kom je terecht zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet. Je kunt ook in deze fase terecht komen als er binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst bij dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan. 

Rechten en plichten:

 • Je werkt op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd 
 • Je ontvangt salaris over de gewerkte uren, maar ook over de uren als je niet werkt bij bijvoorbeeld ziekte of als er tijdelijk geen werk voor je is. 
 • Bij ziekte houd jij je aan de gemaakte afspraken en kom jij jouw verplichtingen na.
 • Je vraagt van tevoren, zoals afgesproken, vakantie aan. 
 • Je hebt recht op doorbetaling van je loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en wettelijke feestdagen. Ook in je vakantie ontvang je de vergoedingen waar je recht op hebt als je zou hebben gewerkt, met uitzondering van kostenvergoedingen. 
 • Bij geen werk heb je recht op doorbetaling van ten minste 100% van je laatstverdiende loon over het afgesproken (minimum)aantal uren. Je bent wel verplicht om ander werk uit te voeren. Dit werk mag niet twee functiegroepen lager liggen dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd. Als je dit weigert, dan vervalt je recht op vervangend werk en doorbetaling van loon. 
 • Bij ziekte wordt in het eerste jaar 90% van je loon doorbetaald en in het tweede jaar 80%.
 • Jouw opzegtermijn bedraagt één maand als je korter dan vijf jaar in dienst bent. Het kan zijn dat in je contract een langere opzegtermijn is afgesproken. 
 • Ontslag door de uitzendonderneming is alleen mogelijk met toestemming van het UWV of de kantonrechter. 
 • Als je de AOW-leeftijd bereikt, eindigt je overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch. 
 • Als je 21 jaar en ouder bent neem je verplicht deel aan de pensioenregeling voor uitzendkrachten. 
Meer informatie?
Lees hier in de cao ABU voor uitzendkrachten meer over jouw rechten en plichten als uitzendmedewerker (dit is een pdf bestand) of neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Vind op onderwerp