Analytisch vermogen | competentie

Analytisch vermogen | competentie

De competentie analytisch vermogen valt onder de categorie persoonlijke vaardigheden. De persoonlijke vaardigheid waarover je beschikt bij analytisch vermogen is het onderscheidt maken van hoofd- en bijzaken oftewel het in staat zijn om de essentie uit gegevens te halen.

Omschrijving analytisch vermogen

Hierbij hoort onder andere het in staat zijn om feiten en meningen te scheiden. Het leggen van verbanden tussen problemen, het stellen van hypotheses en het goed kunnen categoriseren van informatie.

Competentiegerichte vragen tijdens je sollicitatiegesprek bij de competentie analytisch vermogen

Situaties die voor jezelf als herkenningspunt kunnen gelden waaruit blijkt dat over de competentie beschikt:
  • Geef een voorbeeld van een situatie waarin een probleem meerdere oorzaken had. Hoe ben je daar achter gekomen?
  • Wat zie je als hoofdoorzaak van het probleem dat wij met de toeleveranciers (of iets anders) hebben?
  • Geef een voorbeeld van een situatie waarin je grondig te werk bent gegaan. Wat had dat tot gevolg?

Situaties die voor jezelf als herkenningspunt kunnen gelden waaruit blijkt dat je over de competentie analytisch vermogen beschikt

De hieronder beschreven kernkwaliteiten en eigenschappen vallen onder de competentie analytisch vermogen:
  • Je bekijkt een vraagstuk vanuit de belangrijkste betrokkenen (interne en externe partijen en hun belang;
  • Je haalt de essentie en relevantie uit (cijfermatige) gegevens;
  • Je scheidt feiten van meningen/interpretaties;
  • Je onderscheidt hoofd van bijzaken;
  • Je stelt oorzaak en gevolg vast

Vind op onderwerp