Een onderwerp voor je scriptie, 7 tips

Een onderwerp voor je scriptie, 7 tips

Begin je binnenkort met het schrijven van een scriptie voor je afstudeeropdracht, maar heb je nog geen onderwerp gevonden? Neem dan ruim de tijd, naast het lezen van de belangrijkste eisen vanuit je studie, voor het kiezen van een onderwerp voor je scriptie.

7 Tips voor het kiezen van een goed onderwerp voor je scriptieverslag.

1. Kies een onderwerp dat van deze tijd is en relevant en interessant is.

2. Bekijk in hoeverre jouw onderwerp al behandeld wordt in de media, door onderzoekers of studenten. Is het een actueel issue en wordt er al veel over geschreven, kies dan een net wat andere insteek of invalshoek voor je scriptie. Anders loop je het risico te herhalen wat mensen voor jou al hebben uitgezocht.

3. Vraag om advies in de beroepskring; aan je docent of andere mensen in het vak. Zij hebben er vaak kijk op of jouw onderwerp goed genoeg is voor je scriptie.

4. Probeer twee ogenschijnlijk niet-gerelateerde aspecten te combineren die je wellicht tot nieuwe inzichten brengen en je een nieuwe invalshoek helpen te vinden. Bijvoorbeeld een combinatie van social media en psychologisch onderzoek. Of kunstbeleving onder bejaarden. Studenten en pensioen. Etc, etc.

5. Kader het onderwerp van je scriptie zo nauw mogelijk af. Hoe concreter, hoe beter. Dus niet “social media als netwerktool” maar bijvoorbeeld “social media als netwerktool binnen het mkb.”

6. Bij iedere scriptieopdracht moet vaak uitgegaan worden van een vraag/probleemstelling. Zie je scriptie als een mogelijk om je eigen prangende vragen te beantwoorden. Kies een topic dat je leuk en interessant vindt en waar je met je eigen enthousiaste volledig je tijd aan kan besteden. Dat maakt het draaglijker om lang aan de scriptie met dit onderwerp te moeten werken.

7. Zie het schrijven van een scriptie ook als een mogelijkheid om zelfstandig te leren werken en analytisch denkvermogen te ontwikkelen. Je werkt lange tijd aan een vraagstuk en leert allerlei nieuwe verbanden te leggen met jouw afstudeeropdracht. Wellicht kun jij met jouw nieuwe inzicht ook een vertaalslag maken naar het bedrijfsleven!

Vind op onderwerp