Flexpool

Flexpool

Met een flexpool beschikt u over een groep gemotiveerde flexwerkers.
Een flexpool is de ideale manier om in- en uitstroom te managen, op structurele wijze snel personeelstekorten aan te vullen en klaar te staan om piekdrukte op te vangen.


Een flexpool wordt interessant wanneer er goed inzicht is van de hoeveelheid beschikbare diensten op korte/middellange termijn en de hiervoor benodigde capaciteit. De personeelscapaciteit fluctueert meestal door verzuim, scholing, verlof, dienstruil en contracten die niet in lijn lopen met de personeelsvraag.

In deze situatie kan een flexibele vaste schil in de vorm van een flexpool een uitkomst zijn. Al jaren zijn wij specialist in het beheren van flexpools inclusief de bijhorende inroostering, communicatie en planning. Voor uiteenlopende opdrachtgevers beheren wij verschillende flexpools die stuk voor stuk langzamerhand meer en meer lijken op exact maatwerk. 

Wij begeleiden het complete pad: van werving en selectie, screening, eventuele opleiding tot en met de uitbetaling van de gewerkte uren. Daarbij houden we continu rekening met uw wensen en die van de flexwerkers.

Stap 1: Invulling flexpool
U geeft aan wat het functieprofiel is en hoeveel kandidaten u nodig heeft voor de pool: een minimum en maximum aantal. Ook bespreken we zaken als de beschikbaarheid van de medewerkers, arbeidsduur en de inzet van de flexpool. 

Stap 2: Werving en selectie 
De vacature zetten we uit op onze website en via verschillende kanalen als (gespecialiseerde) vacaturesites, thema-websites en/of doelgroepgerichte social mediacampagnes. Ook kijken we in ons eigen personeelsbestand naar geschikte kandidaten of zetten we ons netwerk op LinkedIn in. 

Met de sollicitanten en/of gevonden kandidaten voeren wij de sollicitatiegesprekken. Ook kan het zijn dat de kandidaten direct aan u wordt voorgesteld. 

Stap 3: Gesprekken
U voert gesprekken met de kandidaten. U kunt ervoor kiezen om dit alleen te doen of samen met ons. Na de gesprekken laat u weten welke kandidaten in de pool gaan werken. U bepaalt zelf wie u in dienst neemt. Natuurlijk kan dit altijd in overleg. 

Stap 4: Opzetten 
De (eerste) kandidaten zijn gevonden: de flexpool zetten we nu verder op. Wij leggen alles voor u vast en maken afspraken. Voor alle kandidaten maken we de contracten in orde. Vervolgens geven we invulling aan de personeelsplanning met ons op maat gemaakte planningssysteem. 

Stap 5: Beheren 
In nauwe samenwerking beheren wij de flexpool. Elke week vullen wij de dienstrooster zo optimaal mogelijk in. Wij dragen zorg voor de betaling van het loon, alle personeelskosten inclusief administratieve rompslomp, verzuim en verzuimbegeleiding. Ook bewaken we continue de kwaliteit van de pool. Hierbij letten we op zaken als: productiviteit, werk, bezetting, in- en uitstroom.

Vind op onderwerp