Hoe schrijf ik een scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie?

De scriptie is het kersje op de taart van je studie, de kroon op je werk. Mits je met deze scriptie je benodigde punten scoort. Dat streven valt sommige studenten erg zwaar. Waarom?

De hoge eisen van de begeleiders, onduidelijke richtlijnen, onvoldoende planning of het vele research doen vele ‘scriptanten’ de moed in de schoenen zinken. We willen je zeker niet aan het begin van je afstuderen demotiveren, dus geven we je graag wat tips mee.
Wie kunnen je nu beter vertellen over hun scriptie ervaringen dan voormalig afstudeerders? Een paar ervaringen van ex-studenten:

Anouk: “Het schrijven van een scriptie wordt door velen onderschat. Bedenk ruim op tijd over wat voor onderwerp en waar je je scriptie wilt schrijven. Tegen de tijd dat je daar uit bent en je school goedkeuring heeft gegeven ben je zo een paar maanden verder!”

Ronald: “Vergeet verder niet achter elke bewering een bronvermelding te zetten. Kijk van tevoren hoe jouw opleiding die genoteerd wilt hebben. Dat scheelt je een hoop (zoek)werk achteraf.”

Richtlijn
Uiteraard is het belangrijk om je naar je studie te wenden (hbo of wo, bachelor/master) voor een definitieve richtlijn! Voor sommige studies is bijvoorbeeld een scriptie geschreven in het Engels vereist. Ook varieert de omvang, hoeveelheid studiepunten en ook het niveau van verantwoording en onderzoek per studie en scriptie.

Een belangrijk kenmerkend verschil is dat er bij een hbo studie vaak een onderwerp uit het bedrijfsleven wordt aangedragen (bv. d.m.v. een afstudeerstage), terwijl er bij een WO studie vaak een eigen onderzoeksonderwerp gekozen wordt.

Verder zijn dit (meestal) de belangrijkste aandachtspunten:

- Vanaf het begin goed je bronnen bijhouden.

- Zorg voor een goede probleemstelling.

- Bedenk een prikkelende en omvattende titel.

- Schrijf je scriptie in een logisch vervolg en maak het waterdicht (uit je onderzoek/resultaten moeten de conclusies of advies natuurlijkerwijs kunnen voortvloeien)

- Houd je probleemstelling altijd bij de hand en sla hier steeds op terug in je verslaglegging.

- Bedenk ook eventueel subvragen die je gedurende je onderzoek helpen je hoofdvraag te beantwoorden.

- Neem in je plan van aanpak mee wat voor soort research je gaat doen om je probleemstelling te beantwoorden (desk research, kwalitatief, kwantitatief, interviews, of een combinatie) en waarom je voor deze methodiek kiest.

- Verantwoord alles op papier. Ook de tussentijdse keuzes (waarom heb je voor een bepaald type onderzoek gekozen, waarom adviseer je iets, waarom heb je deze bronnen geraadpleegd, waarom heb je deze personen geïnterviewd, etc.) Teveel verantwoording kan je later altijd nog schrappen, maar nooit meer in een later stadium verzinnen.

- Zorg voor een nette afwerking: inbinden en printen van je verslag ruim van tevoren regelen.

- Zorg dus voor een strakke deadline!

Vind op onderwerp