CV Curriculum Vitae #4 Het vaardigheden CV

CV Curriculum Vitae #4 Het vaardigheden CV

Wat is belangrijk bij het opstellen van het vaardigheden CV? Dat leggen we je in dit artikel graag uit! Het vaardigheden CV wordt veelal gebruikt door ICT-ers en freelancers.

Het vaardigheden CV leent zich voor een andere soort structuur van je werkervaring en opleiding. Omdat je in plaats van je werkervaring op te schrijven zoals in een a-chronologisch CV, verschillende onderdelen beschrijft, is er kans dat bepaalde informatie elkaar overlapt en daardoor de indeling onduidelijk wordt. Maak daarom onderscheid tussen je prestaties, kennis, rollen en werkervaring.

Indeling vaardigheden CV

De indeling van een vaardigheden CV staat minder vast dan bij een (a-)chronologisch CV. Je mag de indeling van de onderdelen dus door elkaar hanteren. Wat ook vaak voorkomt in een vaardigheden-CV is een 'mission statement' onder het kopje personalia. Een mission statement is een beschrijving van het doel wat je in de toekomst voor ogen hebt en hoe je dit wil verwezenlijken. Beschrijf hierin bijvoorbeeld kort en krachtig met welke specialiteit/kennis je bepaalde doelen wil verwezenlijken en hoe je inzetbaar bent. Overdrijf daarmee niet teveel over je eigen kwaliteiten. Welke gegevens moet je ten minste in je CV hebben staan? Hieronder vind je een overzicht van voorwaarden van een goed CV.

  1. Personalia 
  2. Vaardigheden
  3. Prestaties
  4. Werkervaring
  5. Opleiding
  6. Extra curriculair

1. Personalia
Vergelijkbaar met het a-chronologisch CV.

2. Vaardigheden Onder dit kopje komt een opsomming van al je kennis en vaardigheden.
(voorbeeld) · Opgeleid als Journalist · Schrijver van verschillende bedrijfsbladen en nieuwsartikelen · Ervaren (internet)redacteur


3. Prestaties Prestaties zijn dingen die je bereikt hebt in je werk, zoals succesvol afgeronde projecten, omzetstijgingen of belangrijke targets die zijn gehaald.

(voorbeeld) · Ik heb voor een bedrijfsblad als copywriter elke maand 10 artikelen geschreven. · Als hoofdredacteur heb verschillende copywriters aangestuurd voor hetzelfde bedrijfsblad. Ik wist in het blad ook een nieuwe indeling te verwezenlijken die een kostenbesparing opleverde van 10%. Ik heb een nieuw bedrijfsblad opgezet voor bedrijf 2. Hierbij stuurde ik tien tekstschrijvers aan. Na de opzet en uitgave van dit blad steeg de werknemerstevredenheid met 10%. Uit onderzoek bleek dat het bedrijfsblad voor meer transparantie binnen het bedrijf zorgde en in een sympathieker imago resulteerde.


4. Werkervaring
In het vaardigheden-CV vermeld je geen functies, jaartallen of namen van werkgevers. Je geeft alleen een overzicht van wat je hebt gedaan. Hierin kun je twee verschillende indelingen aanhouden:

1. Rollen die je hebt vervuld, zoals: copywriter, redacteur, hoofdredacteur

2. Het type werk dat je hebt verricht: copywriting, redactie, management Wanneer je het kopje werkervaring in rollen indeelt, kan een werkgever goed zien hoe jij in te zetten bent. Schrijf echter wel een inleidend stukje bij werkervaring, om een completer beeld te geven van het werk dat jij hebt verricht. Noem daarna alle concrete rollen die je hebt vervuld.

5. Opleiding
Vergelijkbaar met het a-chronologisch CV.

6. Extra curriculair
Aan het onderdeel van extra curriculaire activiteiten wordt minder aandacht besteed dan bij het a-chronologische CV. Wanneer je weinig werkervaring hebt geldt echter hetzelfde als bij andere CV’s: je kunt deze ruimte eventueel opvullen met hobby’s, interesses en vrijwilligerswerk.

Ben je klaar voor stap 5? Ga verder naar #5: CV persoonlijke touch »

Ben je toch benieuwd of het a-chronologisch CV niet van toepassing is voor jou?
« Ga terug naar #3: het a-chronologische CV


Klik hier om terug te gaan naar het 10 stappenplan voor een goed CV
.

Vind op onderwerp