#3. Het a-chronologisch CV

#3. Het a-chronologisch CV

Jij hebt een a-chronologisch CV nodig. Welke gegevens moet je ten minste in je CV hebben staan? Hieronder vind je een overzicht van voorwaarden van een goed a-chronologisch CV.

Deze indeling moet ten minste bevatten:

  1. Personalia
  2. Opleidingen, cursussen en vaardigheden
  3. Werkervaring
  4. Extra curriculair (optioneel)
  5. Referenties

1. Personalia

Elk CV begint met het kopje 'personalia': Noem naast je voorletters, tenminste één keer voluit je roepnaam. Vermeld alleen de telefoonnummers waarop je (direct) te bereiken bent. Gebruik geen 'rare' e-mailadressen als blijmeisje@hotmail.com. Het vermelden van je burgerlijke staat of je nationaliteit is niet verplicht. Deze privé informatie is namelijk niet van belang bij het uitoefenen van je werk. Ook als je een academische titel hebt zoals drs., mag je die vermelden maar dit is niet verplicht. Een voordeel is dat de werkgever zo direct kan zien dat je universitair geschoold bent. Zet je personalia in 1 of 2 regels achter elkaar om ruimte te besparen.

Pasfoto

Voeg alleen een pasfoto toe aan je CV wanneer dit gevraagd wordt en wanneer je er zeker van bent dat je uiterlijk belangrijk is bij de functie (zoals bij een functie waar je veel direct contact hebt met mensen (denk aan stewardess, persvoorlichter, receptionist). Stuur een nette officiële pasfoto van goede kwaliteit mee waarop je representatief overkomt. Dus geen vakantiefoto’s of uitgaansfoto! We hoeven je hier waarschijnlijk niet uit te leggen wat het ‘slechte’ voorbeeld is. Lees meer.

2. Opleidingen, cursussen en vaardigheden
Onder dit kopje zet je alle belangrijke opleidingen en cursussen. Zet je meest recente/hoogst genoten opleiding bovenaan, werk zo terug in de tijd. Zo ziet de werkgever het belangrijkste als eerst. Vermeld daarnaast eventuele specialisaties, studierichtingen, de plaats van de school en vermeld of je een diploma hebt behaald. Scheid de kopjes cursussen en opleidingen. Cursussen zijn trainingen die je naast je opleidingen gevolgd hebt. Vermeld deze onder je opleidingen. Noem tenslotte ook specifieke vaardigheden.

Opleiding niet afgemaakt
Wanneer je een opleiding hebt gevolgd die je niet hebt afgemaakt, da mag je dit vermelden maar leg vooral dan extra nadruk op werkervaring en je vaardigheden. Als je erg lang over je studie gedaan hebt, kun je ook de jaartallen weglaten. Bereid je voor op eventuele kritische vragen over de duur van je studie. Wees eerlijk, maar probeer je argumenten te onderbouwen.

Buitenlandse opleiding

Als je een opleiding in het buitenland hebt gevolgd, maak dan een vergelijking met een Nederlandse studie van hetzelfde niveau en van dezelfde aard met deze buitenlandse studie. Wanneer er geen vergelijkbare studie bestaat, probeer dan met zaken als de lengte, studierichting en vakkenpakket het niveau van deze studie zoveel mogelijk aan te duiden. Dit maakt het makkelijker voor een werkgever om jouw niveau in te schatten.

Spreek je taal!
Voor zowel een selectiebureau als werkgever is het erg belangrijk dat je als kandidaat de Nederlandse taal goed beheerst. Uitzonderingen zijn wanneer het om een internationaal bedrijf gaat waar helemaal geen Nederlands gesproken wordt. Ook dan moet je minstens één taal, zoals het Engels, goed beheersen. Bedenk daarom voorafgaand aan het sturen van een CV of sollicitatiebrief of je zowel schriftelijk als mondeling kan communiceren in de taal die vereist is. Wanneer dit niet zo is, probeer dan zelf stappen te ondernemen om deze vaardigheid te ontwikkelen, zoals het volgen van een cursus of het oefenen met een vriend/vriendin of familielid. Oefen ook op het foutloos schrijven, zoals bij het opstellen van een CV.

3. Werkervaring

Wanneer je (enige) werkervaring hebt, is dit is het belangrijkste onderdeel van je CV. Je somt hier op voor welke werkgever je hebt gewerkt, hoe lang, in welk functie, en wat jouw belangrijke taken en verantwoordelijkheden waren. Nog beter is ook om concrete en/of meetbare resultaten en prestaties te benoemen. Als je minder werkervaring hebt, leg dan nadruk op je bijbanen en/of stages en welke verantwoordelijkheden je hierin had. Probeer bijbanen/stages te noemen die een duidelijke relatie hebben met de functie waarop je solliciteert. Het is voor de werkgever bijvoorbeeld leuk om te zien dat je al ook buiten je studie geïnteresseerd ben in een bepaald beroepsveld.

Carrièreswitch Het kan natuurlijk ook zijn dat je werkervaring weinig overeenkomst heeft met de functie waarop je solliciteert. Bijvoorbeeld omdat de arbeidsmarkt toen niet zo gunstig was en jij geen werk kon vinden op jouw niveau. Het is dan toch goed om je banen in die periode te vermelden in je CV, zodat de werkgever weet dat jij alles wil aanpakken en niet lang uit het arbeidsproces wil blijven, ondanks dat de baan misschien op een lager niveau lag.

Gat in je CV

Heb jij een zogenaamd ‘gat’ in je CV, een periode waarin je geen werkzaamheden heb verricht of waarin je tijdelijk gestopt bent met je opleiding? Door bijvoorbeeld werkloosheid of uit vrije keuze? Probeer dit gat dan zoveel mogelijk te dichten met nuttige dingen die je in deze tijd hebt gedaan. Omschrijf vaardigheden of werkervaring die je wellicht in deze tijd hebt opgedaan. Natuurlijk moet je wel eerlijk zijn over wat je in deze periode hebt gedaan. Lees meer.


Ontslag of vertrokken

Indien je binnen een bedrijf meerdere functies hebt vervuld, vermeld je dit onder hetzelfde kopje in chronologische volgorde, bijvoorbeeld door het gebruik van opsommingstekens. Indien je ontslagen/vertrokken bent bij een vorige werkgever, raden wij je aan dit niet te vermelden (maar lieg ook niet). Tijdens een gesprek kun je wel vragen krijgen over de ‘gaten’ die daardoor in je CV zijn ontstaan. Bereid je voor op deze vragen, maar beantwoord ze positief en beargumenteer je motivatie. Wees nooit negatief over je vorige werkgever(s).

Officiële functietitels

Gebruik altijd de officiële functietitels die je had, schrijf dus niet ‘productconsulent,’ wanneer je gewoon kledingverkoper was, of ‘manager’, wanneer je ondersteunend medewerker was. Met een simpel telefoontje kan je nieuwe werkgever tenslotte zo achterhalen wat je daadwerkelijke functie was bij de vorige werkgever. Bovendien wordt er snel doorheen geprikt. Gebruik dus de functie waar je daadwerkelijk voor aangenomen en betaald werd/wordt, ook al heb je in de praktijk meer taken op je genomen dan waar je voor aangenomen was.

Prestaties in plaats van omschrijvingen, actief schrijven van je CV

Om de werkgever een goed beeld te geven van wat je hiervoor deed, kun je het beste een omschrijving geven van de concrete verantwoordelijkheden die je had en de doelstellingen die je hebt helpen verwezenlijken. Beschrijf in positieve woorden wat je hebt bereikt in dit bedrijf, bijvoorbeeld ‘assisteren bij de uitvoering van een marketingconcept.’ Schrijf niet in passieve vorm (ook wel lijdende vorm), zoals ‘ik heb geschreven,’ maar probeer actieve zinnen te formuleren als; ‘ik 2003 schreef ik een artikel over…, ’ Ofin plaats van; ‘in 2003 ben ik geweest,’ ‘in 2003 was ik.’

4. Extra-curriculair

Dit zijn alle activiteiten die je buiten je werk en/of opleiding onderneemt. Voordat je allerlei persoonlijke hobby’s, interesses of vrijwilligerswerk vermeld in je CV, moet je jezelf het volgende afvragen: is het relevant voor de functie waarop je solliciteert? Dit is niet altijd het geval. Sommige van deze activiteiten kunnen echter een toegevoegde waarde hebben op je CV. Wanneer er bij het vrijwilligerswerk een beroep gedaan wordt op je organisatievermogen of flexibiliteit bijvoorbeeld. Of wanneer je persoonlijke interesses direct aansluiten bij het beroep dat je wilt uitoefenen. Denk aan fotografie als hobby wanneer je beroepsfotograaf wil worden, of graag klussen in je vrije tijd, wanneer je ideale baan timmerman is. Welke nevenactiviteiten zet je wel in je CV en welke niet? Lees meer.

Afspiegeling van je persoonlijkheid
De activiteiten die je buiten je werk of opleiding onderneemt, zijn voor de werkgever vaak een afspiegeling van je persoonlijkheid. Iemand die graag vrijwilligerswerk doet komt over als een sociaal en flexibel persoon. Iemand die graag aan teamsport doet, komt over als een goede teamspeler en een actief persoon. Vermijd dus het vermelden van hobby’s die aangeven dat jij veel alleen wil zijn, zoals lezen of puzzelen. Dit betekent natuurlijk niet dat je geen sociaal persoon bent, maar de werkgever is wel geneigd om hier conclusies aan te verbinden.

Verder kan het noemen van een interessante hobby voor een werkgever een leuke afwisseling zijn op de meer serieuze gespreksonderwerpen die tijdens het bespreken van je CV naar voren komen. Als jij bijvoorbeeld in je vrije tijd graag gaat bungeejumpen, klinkt dat alsof je niet schroomt voor een uitdaging en in een functie waarin je veel met hectische en stressvolle situaties hebt te maken, kan dit zeker van pas komen. Wees wel oprecht over deze activiteiten.

5. Referenties
Vermeld referenties wanneer de werkgever hier om vraagt in de vacature, je kunt deze namelijk altijd achteraf nog geven. Ook kun je referenties vermelden als je vorige werkgever erg positief over jouw inzet is.Tips bij het vermelden van referenties in je CV: Vraag vooraf toestemmening aan je referaat en vermeld de naam van deze persoon, het telefoonnummer en het betreffende bedrijf. Vermeld geen andere details, zoals waarom deze persoon tevreden over jou is. Geef alleen eerlijke referenties op. Ook al wordt er niet altijd een referentie ingewonnen, de kans dat je afgewezen wordt omdat je referaat niet op de hoogte is van jouw verwijzing, is er altijd. Lees meer.

Wil je meer weten over de inhoud van je CV? Bekijk het overzicht CV inhoud.

Helemaal op de hoogte over de indeling van jouw a-chronologische CV? Ga verder naar #5: CV persoonlijke touch »

Vind op onderwerp