Minimumlonen 2020 bekend

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 januari 2020. Lees verder

5 Tips voor sleutelwoorden in een succesvol CV

5 Tips voor sleutelwoorden in een succesvol CV
Bijna iedereen is allergisch voor clichézinnen en woorden in een CV en motivatiebrief. Toch maakt iedereen zich wel eens schuldig aan het gebruik van die woorden. Hoe gebruik je de juiste woorden en maak je tegelijkertijd een voortreffelijke indruk bij een werkgever? 1. Spiegel
Gebruik woorden die ook in de vacature genoemd worden, hiermee spiegel je wat de werkgever belangrijk vindt. Licht een aantal woorden uit en benoem concreet waarom je deze eigenschappen bezit of waarom je voldoet aan deze eisen.

2. Concreet
Woorden als flexibel en teamplayer zijn veelgebruikt en verliezen daarom vaak hun betekenis. Tenzij je echt weet te overtuigen met concrete voorbeelden! Geef met behulp van de STAR-methode (situatie, taak, actie, resultaat) in je motivatiebrief waarom je over een bepaalde competenties beschikt. Probeer dit zo concreet mogelijk te staven met cijfers en resultaten.

3. Actief en enthousiast
Vermijd zinnen als “ik heb gedaan, ik was verantwoordelijk voor, ik heb gemanaged.” Dit komt erg passief en plichtmatig over. Gebruik actief en enthousiast taalgebruik: ik bracht met mijn plan ..op een hoger niveau en realiseerde een omzetstijging van..%” of “Als manager van dit project ontwikkelde en implementeerde ik een nieuw loonsysteem, dit leverde een kostenbesparing op van ..%.”

4. Zakelijk en positief
Soms komt een motivatiebrief of een CV over als 13 in een dozijn. Waarom? Door het gebruik van veel passieve of negatieve zinnen of het gebruik van woorden als ‘moet, dien ik, mijn verantwoordelijkheid.’ Een werkgever wil geprikkeld worden door je enthousiasme en inzet. Geef daarom tenminste de indruk dat je er zin in hebt! Vermijd bovendien persoonlijke details en toelichtingen over de reden van je ontslag of de reden voor het afbreken van je studie. Geef dit soort negatieve informatie nooit weer! Wees ook in je mondelinge toelichting nooit negatief over je vorige werkgever of studie. Probeer een objectieve reden te geven (niet in je CV of brief) zoals meer carrièrekansen of een betere aansluiting met je wensen.

5. De knop om en perspectief
Het belangrijkste is nog wel dat als je gaat solliciteren, te beseffen dat je de brief of je CV niet voor jezelf schrijft, maar voor de werkgever. Deze omschakeling heeft alles te maken met de manier waarop je je presenteert. Schrijf om iemand te overtuigen en jezelf te “verkopen.” Een werkgever is in de eerste instantie geïnteresseerd in het hetgeen wat jij hem/haar te bieden hebt! Spits je CV en motivatiebrief daar op toe.

Vind op onderwerp