Belasting terug vragen, belasting via t-biljet

Belasting terug vragen, belasting via t-biljet
Als je werkt moet je belasting betalen, dat geldt voor iedereen in Nederland.
Maar teveel betalen is ook niet de bedoeling. Daarom hebben wij een klein overzicht gemaakt van de mogelijkheden om niet teveel te betalen.
Heb je een vakantiebaan of bijbaan gehad in het afgelopen jaar? Dan kun je waarschijnlijk belasting terugvragen. Dit kan oplopen tot honderden euro's.

Vraag altijd belasting terug
Indien je de afgelopen jaren een vakantie- of bijbaantje had en je was toen / bent nu nog geen 30 jaar, dan heb je grote kans op het terugkrijgen van een deel van je betaalde belasting. Dit kan je doen door een Tj-biljet in te vullen en op te sturen over het betreffende jaar. Het enige wat je nodig hebt is de jaaropgave van desbetreffende werkgever.
Let op, je kan geen teruggaaf aanvragen als je in het jaar waarover je de teruggaaf aanvraagt gehuwd was, langer dan 6 maanden samenwoonde of een eigen huis had. Als je nog nooit een Tj-biljet hebt ingevuld, treur niet! Je kan nog tot maximaal 5 jaar terug deze formulieren invullen en opsturen.

In 2009:
- krijg je bij een bedrag onder de 14 euro geen teruggave
- is de grens voor de inkomstenbelasting gesteld op 43 euro

Download hier het aangifteprogramma voor 2009.

In 2008:
- krijg je bij een bedrag onder de 13 euro geen teruggave
- degrens inkomstenbelastingis gesteld op 42 euro Download direct het Tj-biljet/belasting aangifte programma voor 2008 (links openen zich in een nieuw venster) of van voorgaande jaren: - Tj-biljet voor 2007(links openen zich in een nieuw venster) - Tj-biljet voor 2006(links openen zich in een nieuw venster) - Tj-biljet voor 2005 (links openen zich in een nieuw venster) - voor 2004 Oudere Tj-biljetten zijn niet direct te downloaden, deze kan je bestellen bij de belasting telefoon: 0800 - 0543.

Studenten- en scholieren regeling

Je kunt ook gebruik maken van de studenten- en scholieren regeling, je moet dit echter van te voren aangeven op je loonbelastingverklaring. Deze regeling houdt in dat je netto salaris het bruto bedrag benadert omdat je dan vrijwel geen belasting betaalt. Het Tj-biljet kan je dan niet meer invullen, omdat je natuurlijk geen belasting hebt afgedragen. Dit is een zogenoemde kwartaalregeling. Je moet wel aan een van onderstaande voorwaardes voldoen om van deze regeling gebruik te maken: * Op de eerste dag van het kwartaal heb je recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten. * Je ouders/verzorgers hebben op de eerste dag van het kwartaal recht op kinderbijslag voor jou. * Je ouders/verzorgers hebben op de eerste dag van het kwartaal recht op kinderbijslag voor jou. Vraag op één van onze vestigingen om meer informatie.

Vind op onderwerp