Belasting teruggave 2012 met jaaropgave

Deze week worden de jaaropgaves verstuurd. En dat is mooi, want het is tijd om je belastingaangifte in te vullen. Als je bij ons hebt gewerkt is er grote kans dat je een deel van je betaalde belastingen weer terug kan krijgen van de belastingdienst.
Dit kun je doen via de website van de Belastingdienst. Je hebt al kans op belastingteruggave als je in 2012 meer dan €14 aan belasting hebt betaald. Je kan zien hoeveel belasting je hebt betaald op je jaaropgave.

wat is je jaaropgave en wat staat er op?

Je jaaropgave is een overzicht waarop staat wat je in totaal bij je werkgever hebt verdiend. Aangezien wij je werkgever zijn, staan niet al je verschillende opdrachtgevers benoemd. Je jaaropgave is het formulier waarop alle informatie staat die de belastingdienst nodig heeft.  

je vindt de volgende zaken terug op je jaaropgave:
Het totaal aan brutoloon (je fiscale loon, oftewel het loon voor loonheffing);
het bedrag aan loonheffing (belasting);
verrekende arbeidskorting (korting op je loonbelasting en premie volksverzekering);
onbelaste vergoedingen (als je bijvoorbeeld recht hebt op reiskostenvergoeding);
en de ingehouden bijdrage inzake de zorgverzekeringswet.  

meerdere werkgevers

Als je bijvoorbeeld bij meerdere werkgevers / uitzendbureaus gewerkt hebt moet je alle jaaropgaven verzamelen en deze invullen op je T-biljet.   

studentenregeling

Als je bij je werkgever een formulier hebt ondertekent voor een scholieren/studentenregeling heb je nu weinig kans op belastingteruggave. Die zat dan namelijk al in je loon verrekend. 

mijn jaaropgave inzien

Je jaaropgave wordt door ons naar je huisadres opgestuurd. Ben je onlangs verhuisd en heb je wel voor ons gewerkt? Geef tijdig je nieuwe adres op want anders komt je jaaropgaaf op de verkeerde plek terecht. 

belasting teruggave 2012 datum

De uiterste datum waarop je je aangift moet hebben gedaan is 31 maart. 
In de regel is het zo dat als je voor 1 april je aangifte hebt verstuurd, je voor 1 juli bericht krijgt of je inderdaad recht hebt op een teruggaaf.

teruggave belasting oude jaren

In de regel mag je tot en met vijf jaar terug gaan om je teveel betaalde belasting gelden terug te krijgen.

belasting teruggave 2012 uitbetaling

Het is afhankelijk van de belastingdienst wanneer je je teruggave gestort krijgt. Wacht niet tot de datum 31 maart 2012 om je belastingformulieren in te vullen. Hoe sneller jij al je belastingpapieren opstuurt, des te sneller je je geld gestort krijgt. Als het een beetje meezit precies voor je vakantie!
Deel deze pagina
vind op onderwerp