Buro De Werkstudent - Certificeringen

Buro De Werkstudent - Certificeringen
Buro De Werkstudent streeft ernaar om een goed werkgever te zijn. Dit uit zich onder meer in ons lidmaatschap bij de ABU. Als middelpunt in de driehoeksverhouding tussen medewerker en werkgever streven wij naar een transparante en respectvolle benadering van alle partijen.

Transparant zijn we ook in de zin van onze procedures en werkmethodieken. Buro De Werkstudent is SNA, ISO EN VCU gecertificeerd. Waarom dat ook voor u van belang is leggen we graag hieronder uit.

ABU-Lidmaatschap
De Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, beter bekend als de ABU, is de grootste belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland.

De ABU helpt uitzendondernemingen om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij. De ABU stelt onder andere goed werkgeverschap als belangrijke pijler van de kwaliteit van uitzendwerk. Daarnaast moeten ABU-leden een antidiscriminatiebeleid hebben en dit actief uitvoeren.

De kernwaarden autoriteit, kwaliteit, eerlijk, betrouwbaar en betrokken staan hierbij centraal. Buro de Werkstudent is lid van de ABU en beschikt over het ABU-keurmerk.SNA-geregistreerd
Naast ons ABU-lidmaatschap, zijn wij ook gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). We zijn opgenomen in het SNA Register en verkrijgen daarmee het SNA-keurmerk; een belangrijke kwalificatie binnen de uitzendbranche.

Het SNA-keurmerk staat ook wel bekend als dé norm van betrouwbaarheid. Dit keurmerk stimuleert naleving van wet- en regelgeving en zorgt voor de verbetering van de kwaliteit van de administratie.

Voor het SNA-keurmerk worden wij tweemaal per jaar gekeurd. De controles worden uitgevoerd door de inspectie-instelling Normec en zij controleren ons op de volgende zaken: personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie en naleving van de sectorspecifieke CAO. Op deze manier weten opdrachtgevers dat wij nog steeds aan de eisen van het SNA-keurmerk voldoen.ISO-certificaat
ISO staat voor International Organization for Standardization. In een ISO certificeringproces wordt vastgesteld op welke manier er wordt gewerkt en worden de werkmethodieken geconformeerd aan de standaard. Deze ISO-normen zijn ontwikkeld om bedrijfsprocessen te optimaliseren, structuur aan te brengen en om de efficiency te verhogen.

Met ondersteuning van deze vastgestelde procedures trachten wij continue het niveau en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

VCU-certificaat
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten en stelt de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten centraal.

De Werkstudent streeft ernaar dat uitzendkrachten in een veilige en gezonde omgeving werken. Met dit VCU-certificaat voegen wij de daad bij het woord en kunnen onze medewerkers conform de geldende regels en eisen op gebied van veiligheid aan de slag bij een VCA gecertificeerd bedrijf.

Binnen De Werkstudent speelt veiligheid en gezondheid dan ook een prominente rol. Wij willen zaken als persoonlijk letsel, milieu en materiele schade waar mogelijk voorkomen. Wij maken met onze opdrachtgevers ook duidelijke afspraken omtrent het respecteren van veiligheidsregels. Met het VCU-certificaat maken wij dit aantoonbaar.

Interne controles
Door met regelmaat interne controles uit te voeren houden wij de kwaliteit van onze dienstverlening op alle aspecten scherp in de gaten en sturen bij waar nodig. De wensen van onze klanten vormen daarvoor het uitgangspunt.

Uitzendwerk is mensenwerk en waar mensen zijn worden fouten gemaakt. Als wij ergens een steekje laten vallen worden we er graag op gewezen zodat wij ons kunnen verbeteren aan de hand van vastgelegde klachtenprocedures. Bij voorkeur voorkomen we natuurlijk deze stappen en staan we altijd open voor input en ideeën om onze dienstverlening te verbeteren.

Vind op onderwerp