Contract inhoud, waar moet een contract aan voldoen.

Waar moet een contract of arbeidsovereenkomst aan voldoen? Wat moet er minstens in zo'n contract staan?
De volgende zaken moeten tenminste in je contract staan:
 • naam en adres van de werkgever
 • de plaats waar gewerkt moet worden
 • een functieomschrijving
 • de datum van indiensttreding
 • de duur en regeling van proeftijd
 • hoeveel uur werk per week en wanneer
 • het loon
 • aantal vakantiedagen
 • duur van een contract (een tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde tijd)
 • opzegtermijn
 • rechten mbt pensioenregeling
 • of je onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) valt
Deel deze pagina
vind op onderwerp