De confrontatie aangaan: eng, maar ook een opluchting

De confrontatie aangaan: eng, maar ook een opluchting

De confrontatie aangaan: eng, maar ook een opluchting Soms wordt de werksfeer verpest door één persoon. Of iemand heeft een vervelende opmerking gemaakt waar jij mee zit, of er is een conflict ontstaan tijdens het werk. Ook kan het zijn dat er onderling tussen collega’s onrust heerst. Het is verstandig om hier niet nachten wakker van te liggen, maar om direct de confrontatie aan te gaan en zo het probleem op te lossen. Met deze tips sla jij je door het confrontatiegesprek heen!

- Het is logisch dat je nerveus bent voor de confrontatie, maar haak niet op het laatste moment af. Bedenk je dat de andere waarschijnlijk ook nerveus is, en dat jullie allebei volwassen zijn en samen tot een oplossing kunnen komen. En zo niet, dan heb jij in ieder geval je hart kunnen luchten.

- Schrijf voor jezelf van tevoren op wat je wilt zeggen: zo kun je in ieder geval niets vergeten of later bij jezelf denken ‘had ik maar…’. Houd de feiten echter wel bij het gebeurde en ga niet irrelevante aspecten bij het verhaal betrekken.

- Geef niet te snel toe. Vaak willen mensen toegeven om ‘er maar van af te zijn’, maar dit laat je wel zitten met een naar gevoel alsof je niet alles hebt gezegd wat je wilde zeggen, of dat je je eigen mening niet goed genoeg naar voren hebt gebracht. Blijf bij je standpunt, ook als dit geen oplossing biedt. Ga in zo’n geval uit van een compromis.

- Gedraag je tijdens het gesprek niet vijandig of verdedigend; uiteraard moet er ruimte blijven voor discussie, maar geef iemand anders geen ongemakkelijk gevoel. Iemand aanvallen of overstromen met negativiteit werkt niet bevorderend voor een oplossing.

- Indien er afspraken worden gemaakt, schrijf deze dan op. Zo kun je iemand hier makkelijker aan houden.

- Pak door: hebben jullie samen een oplossing bedacht? Zorg dan ook dat je jouw steentje hieraan bijdraagt en vraag regelmatig wat de status is.

- Als het problemen van anderen betreft: vraag ieder eerst individueel wat er aan de hand is en hoe zij zich bij de situatie voelen. Plan vervolgens een gesprek in met iedere betrokkene en stel jezelf op als mediator. Laat iedereen zijn zegje doen en zorg dat het niet uitloopt op een eindeloze discussie. Kom met oplossingen die voor iedereen werken, of laat de personen gezamenlijk een oplossing bedenken.

Bedenk je dat het uitspreken van je problemen alleen maar een opluchting is.

Vind op onderwerp