Flexibiliteit | competentie

Flexibiliteit | competentie

De competentie flexibiliteit valt onder de categorie persoonlijke vaardigheden. Persoonlijke vaardigheden die een indicatie zijn of je flexibel bent kan je zoeken in de mate waarin je je gedragstijl kan veranderen danwel dat je je kan aanpassen aan een andere omgeving.

Omschrijving Flexibiliteit

De competentie flexibiliteit valt het beste te omschrijven in een manier waarop je je gemakkelijk aan kan passen aan een veranderende omgeving, een andere werkwijze, diverse werktijden, een gewijzigd takenpakket en ook erg belangrijk omgaan met verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen.

Competentiegerichte vragen tijdens je sollicitatiegesprek bij de competentie flexibiliteit

  • Heb je onlangs werkzaamheden gedaan die buiten je functieprofiel vielen? Waarom deed je dat? Hoe vond je het?
  • Beschrijf een situatie waarbij je van je plan moest afwijken. Wat voor problemen deden zich daarbij voor?
  • Werk je wel eens op afwijkende werktijden? Vind je dat vervelend?

Situaties die voor jezelf als herkenningspunt kunnen gelden waaruit blijkt dat over de competentie beschikt

De hieronder beschreven kernkwaliteiten en eigenschappen vallen onder de competentie flexibiliteit:
  • Je durft van aanpak te wijzigen indien dit nodig is om het doel te bereiken;
  • Je kunt je eenvoudig aanpassen wanneer de situatie wijzigt;
  • Je kunt eenvoudig van aanpak of gedragsstijl wijzigen;
  • Je staat open voor nieuwe ideeën, werkwijze en veranderingen;
  • Je kunt ingezet worden voor uiteenlopende activiteiten;
           


Vind op onderwerp