Je persoonlijke reputatie online, online identiteit

We weten natuurlijk allemaal dat wat we online zetten, vaak lang blijft rondzwerven in het WWW. Soms is dit fataal als je potentiele toekomstige werkgever je online gaat opzoeken. Welke dingen kun je beter mijden in je online aanwezigheid?

Overal laten we tegenwoordig een spoor achter op internet: als we reacties op een forum achterlaten, als we actief zijn op een of meerdere social networks, wanneer we er zelf een blog of internetsite op nahouden of misschien zelfs wel als we downloaden en uploaden.

Je kunt er eigenlijk niet omheen. Om je online 'reputatie' goed te beheren is het dus essentieel dat je juist omspringt met de informatie die je (over jezelf) verspreidt. Tegenwoordig doet namelijk iedere werkgever wel een achtergrondcheck op internet voordat hij/zij je aanneemt voor een functie.
Welke dingen zijn nu echt killing voor je online identiteit?

1. Je niet bewust zijn van het feit dat iedereen meekijkt op sites en profielen die je zelf niet hebt afgeschermd. Ook op social networks van niet zakelijke aard zitten werkgevers!Wees hier dus niet naief over. Spring voorzichtig om met partyfoto's, uitlatingen over je nachtelijke avonturen of het geven van teveel details over je persoonlijke leven.

2. Net zoals liegen op je CV not done is, zo is liegen over je eigen identiteit, werkervaring of misschien wel expertise, op internet, eveneens schadelijk! Doe je dus niet als een ander persoon op internet voor dan je daadwerkelijk bent.

3. Negatieve uitlatingen over anderen of bepaalde topics: Wees voorzichtig met het spuien van je mening, zeker als dit om negatieve uitlatingen gaatover bepaalde issues of personen. Spring voorzichtig om met (ongenuanceerde) uitspraken op internet. Ook deze informatie is altijd weer terug te vinden.Denk ook aannegatieve opmerkingenover je huidige of vorige werkgever. Dit vinden potentiele werkgevers absoluut niet leuk om te lezen!

4. Geen duidelijke scheiding tussen persoonlijke en zakelijke online identiteit aanhouden: Probeer je persoonlijke en zakelijke online identiteit te scheiden waar jij dat nodig vindt. Als je hobby bloggen is, maar het heeft wel iets met je gewenste werk te maken, dan kun je ervoor kiezen dit wel te delen met zakelijke relaties. Als je dit liever niet deelt met personen buiten je intieme kring, scherm het dan af of zorg dat het niet voor buitenstaanders vindbaar is.

5. Wees consistent. Als je graag aan je online identiteit bouwt, bijvoorbeeld door een (zakelijke) website of blog bij te houden, ga dan niet opeens rigoreus iets anders met die website doen. Je hebt wellicht een groep volgelingen opgebouwd die bepaalde informatie van je verwachten. Als je jaren blogt over marketing, maar ineens besluit in hetzelfde blog het alleen nog maar over motorrijden te gaan hebben, kan dat slecht zijn voor je online reputatie. Dat geldt ook voor ineens stoppen met een activiteit op internet die je zakelijke netwerk en positieve reputatie versterkt.
Deel deze pagina
vind op onderwerp