Lichaamstaal en zenuwen

Lichaamstaal en zenuwen

Met lichaamstaal onthullen we bewust of onbewust emoties en gedachtes. Met behulp van gebaren, expressie en signalen kunnen we onze woorden ondersteunen of juist onbewust tegenspreken. Als een persoon je vertelt dat deze zich op zijn gemak voelt, wordt dit door een verdedigende houding (armen over elkaar gevouwen) tegengesproken. Wanneer iemand zegt dat hij/zij niet nerveus is, terwijl hij/zij de armen en benen niet stil kan houden en voortdurend trillende lippen heeft, spreekt dit ook zijn/haar gedrag tegen. Maar lichaamstaal kun je ook bewust aanwenden om een positieve indruk te geven! Door ondersteunende gebaren en signalen kun je bijvoorbeeld laten merken dat je goed luistert, dat je interesse hebt in de spreker of dat je iets zeer aan het hart ligt. Zenuwen hoef je niet te verhullen, het getuigt tenslotte van interesse als je laat merken dat je het gesprek belangrijk vindt en daarom zenuwen hebt.

Hier enkele tips om je lichaamstaal positief te benutten:

- Wacht met het geven van een hand tot de interviewer deze eerst aanreikt. Plet niet zijn/haar hand tussen de jouwe, maar geef ook geen ‘slap’ handje (je hand uitlenen). Kies de gulden middenweg, met een stevige, korte handdruk.

- Buig niet over een tafel heen om iemands hand te schudden, maar loop rustig om de tafel heen. Stel je netjes voor.

- Ga rechtop op je stoel zitten. Door onderuit gezakt te zitten, kun je de indruk wekken dat ongeïnteresseerd en ongemotiveerd bent.

- Probeer armen en benen niet te kruizen, dit geeft de indruk van weerstand.

- Stem je houding af op de spreker, laat merken dat je goed luistert door af en toe de knikken, je hoofd een tikje schuin te houden en de persoon aan te kijken of licht naar hem toe te buigen. Probeer daarentegen wel een ontspannen indruk te maken.

- Ontspan je gezicht en glimlach soms als blijk van interesse. Het moet natuurlijk niet onnatuurlijk overkomen!

- Staar iemand niet voortdurend aan, kijk af en toe weg.

- Ga niet friemelen aan een knoop of je jasje. Leg je handen losjes naast je neer of leg ze neer op de leuning. Als je snel last hebt van zenuwen en niet weet wat je met je handen moet doen, kun je ook een kladblok en een pen in de hand nemen om notities van het gesprek te maken.

- Als er meerdere gesprekspartners zijn, probeer dan op een plek te gaan zitten waar je iedereen goed kan aankijken. Richt je aandacht op degene die spreekt, maar kijk ook regelmatig de andere gesprekspartners aan.

- Wees niet bang om zelf ook ondersteunende gebaren te maken om je eigen verhaal te doen. Als het maar geen slagveld wordt!

Tot slot nog enkele tips voor de zenuwen. Zenuwen zijn gezond en voorzien soms in een extra stimulans beter te preseteren. Met deze tips benut je ze op een positieve manier:

- Zoek de route naar de plek van het gesprek goed uit, zodat je niet bezweet en verlaat aan hoeft te komen. Dit scheelt een hoop zorgen! Probeer niet heel vroeg aan te komen, dan lijkt het alsof je niet kunt plannen. Je kun altijd nog een blokje omlopen voordat je bij het bedrijf naar binnen loopt.

- Slaap goed van tevoren en eet goed voordat je naar het gesprek gaat. Dan heb je meer energie voor het gesprek!

- Doe oefeningen met je zithouding en het gebruiken van lichaamstaal. Oefen ook een voorbeeldgesprek hardop met vrienden of familie.

- Bereid je vragen en antwoorden goed voor, maar studeer ze niet in

Vind op onderwerp

SOLLICITEREN SOLLICITATIE SOLLICITATIEGESPREK