Probleem? Nee, oplossing!

Probleem? Nee, oplossing!

Probleem? Nee, oplossing! Denken in problemen zorgt vaak voor een negatieve cirkel. Denken in oplossingen daarentegen is een zeer effectieve manier om problemen tegen te gaan én medewerkers te motiveren. Zijn er problemen ontstaan op de werkvloer? Hebben collega’s geen goede onderlinge band? Of moeten alle medewerkers hernieuwde motivatie krijgen? Zorg met z’n allen voor een oplossing!

Denken in oplossingen is dé manier om (ergere) problemen te voorkomen. Ook is het goed voor teambuilding en voor het motiveren van medewerkers. Door met z’n allen na te denken over en vervolgens te werken aan een oplossing ontstaat het ‘wij’-gevoel, wordt de samenwerking bevordert én, ook niet geheel onbelangrijk, wordt het probleem opgelost. Een veerkrachtige organisatie en gemotiveerd team is het gevolg. Daarnaast stimuleert het andersdenken: het helpt iedereen om niet in een negatieve cirkel terecht te komen en problemen (ook in de toekomst) op een andere manier te bekijken.

Denken in oplossingen doe je zo:

- Ga als team bij elkaar zitten. Zorg voor een inspirerende ruimte (bijvoorbeeld een ruimte die voor iedereen onbekend is) en een goede werksfeer: laat alle ideeën open.
- Overleg met elkaar wát nu precies het probleem is: beschrijf alle knelpunten en zorg voor een duidelijke definitie.
- Laat iedereen oplossingen aandragen, ook als deze niet haalbaar lijken.
- Bepaal als team welke oplossing(en) ook daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden en in welke vorm.
- Bedeel taken, verantwoordelijkheden en stel een einddatum vast.
- Las regelmatig een overleg in om de huidige stand van zaken te bespreken.

Probleemoplossend denken is interessant, leerzaam en motiverend. Probeer het zelf dan ook wat vaker toe te passen. Want denken in problemen is voor iedereen een belemmering!

Vind op onderwerp

WERKPERIODE COLLEGAS