Op zoek naar tijdelijk of vast personeel?

Vraag gratis meer informatie aan.

Projecten: samenwerkingsverbanden, HES

Projecten: samenwerkingsverbanden, HES

Sinds 1993 werken wij samen met de HES Hogeschool voor Economische Studies Duaal. Dit is een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. In deze sector zijn alle economie opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam samengevoegd. Dit Economische Instituut van de Hogeschool van Amsterdam biedteen zevental duale opleidingen aan: Commerciële Economie Commerciële Economie voor toekomstige ondernemers Communicatie Bedrijfseconomie Accountancy Bedrijfskundige Informatica Management, Economie & Recht.

De duale opleiding brengt theorie en praktijk samen. Na het propedeusejaar, gaan de studenten direct een halfjaar fulltime werken (werkperiode) bij diverse organisaties op een basisniveau, hierna wisselen een halfjaar studie en een halfjaar praktijk elkaar telkens af. Duale studenten werken dus drie periodes, het functieniveau stijgt per periode. Na de afstudeerfase komen deze mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt met een gedegen opleiding en werkervaring.

De werkperiodes starten jaarlijks per 1 februari en per 1 augustus, zodat de continuïteit is gewaarborgd.
Veel bedrijven/ overheidsinstellingen zijn de afgelopen 5 jaar mee gaan doen met dit traject, met een overweldigend succes.

Voltijd studie

Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met de voltijd opleidingen van de sector Economie. De voltijd opleidingen hebben allen een vierjarig programma.
Hieronder vallen o.a. de volgende opleidingen: Commerciële Economie, Commerciële Sporteconomie, Bedrijfseconomie en Management, Economie & Recht, Fiscale Economie, Accountancy en Financial Service Management.
Deze voltijd opleidingen hebben in het derde leerjaar een stage van een half jaar. De tweede helft van het 4e leerjaar staat in het teken van de afstudeeropdracht.

Stageprogramma

Na een korte inwerkperiode werken de studenten mee in uw organisatie en voeren zelfstandig uw opdracht uit.
De stage duurt twintig weken en start in de regel eind augustus of eind januari. De student werkt vijf dagen per week bij u en heeft één of meerdere terugkomdagen op school.
De stagiair wordt vanuit uw organisatie begeleid door een functionaris met minimaal hbo-niveau. De stagiair wordt ook begeleid door een docent vanuit de opleiding. Deze begeleider bezoekt uw organisatie een of meerdere keren tijdens de stage.

Media & Informatie Management (MIM)

Ook werken wij samen met de Sector Media & Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam.
Dit instituut van de Hogeschool van Amsterdam biedt de volgende opleidingen aan:

Informatie en Media,Nieuws en Media, Media, Marketing en Publishing, Reclame, Marketing en Communicatie, Redactie en Mediaproductie.
Het MIM biedt een vierjarige, veelzijdige hbo-opleiding metvijf afstudeerrichtingen. Het eerste studiejaar bestaat uit een gemeenschappelijke, oriënterende propedeuse. Studenten verkennen hierin het werkveld van devijf afstudeerrichtingen om uiteindelijk een gerichte keuze te maken voor de hoofdfase. In de hoofdfase (drie jaar) specialiseren de studenten zich in een van de bovenstaande afstudeerrichtingen.

Beroepsoriënterende stage (2e jaar)

De oriënterende stage is voor tweedejaarsstudenten en duurt twee en een halve maand. De stagiair kan meelopen met de dagelijkse werkzaamheden en zo veel werk uit handen nemen. Ook kan de stagiair een opdracht geven en op gezette tijden samen met de werkgever kijken naar de voortgang. Een combinatie van dagelijkse klussen en een opdracht is natuurlijk ook mogelijk.

Beroepvoorbereidende stage (3e jaar)

In het derde jaar lopen de studenten vijf maanden stage. Deze stage kan het gehele jaar plaatsvinden. De student loopt stage in een bedrijf dat aansluit op het gekozen profiel en werkt in een van de functies waarvoor het MIM opleidt.

Afstuderen (4e jaar)

De studenten kunnen een project uitvoeren of onderzoek doen voor de stageorganisatie. Dit kan in de vorm van een afstudeeropdracht waarbij het bedrijf optreedt als externe opdrachtgever. De afstudeeropdracht neemt ongeveer vier maanden in beslag en vormt de afronding van de studie.

Vind op onderwerp

OFFERTE PROJECTEN STUDENTEN PLAATS VACATURE >