Minimumloon en jeugdloon 2021

Minimumloon en jeugdloon 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021 met 0,29% Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021: per maand: € 1.684,80 per week: € 388,80 per dag: € 77,76 Lees verder