Softskills (competenties) in je motivatie onderbouwen

Softskills (competenties) in je motivatie onderbouwen

Waar veel mensen in het schrijven van een motivatiebrief tegen aan lopen, is dat ze het lastig vinden om hun competenties te onderbouwen. Dat is niet vreemd, want zo vaak sta je niet stil bij vragen als: waarom kan ik dit goed en hoe is dat gekomen?
Dit is vooral het geval bij softskills, oftewel zachte vaardigheden die niet direct zichtbaar zijn. Gelukkig bestaan er hulpmiddelen die je kan gebruiken om deze competenties uit te werken. Ontdek welke dat zijn.

Als je een taal spreekt (hard skill), dan kun je dit aantonen door het te spreken of door certificaten te laten zien. Als je creatief bent (soft skill), kun je dit niet aantonen met hard bewijs. Je zult dan voorbeelden en persoonlijke ervaringen moeten gebruiken om ze te bewijzen. Manieren die jou helpen om die voorbeelden te schetsen, zijn:

  1. De STARR-methode
  2. Het koppelen van organisatie kenmerken aan jouw competenties  


1. De STARR-methode

Stel, je hebt een interessante vacature voor je met competenties waarvan jij denkt dat ze met jou matchen. “Durf”, “Besluitvaardigheid” en “Leiderschap” bijvoorbeeld. Dan kan je deze uitwerken met de STARR-methode. Dit is een techniek die recruiters, coaches of hr-managers inzetten tijdens sollicitatiegesprekken om jouw (toekomstig) werkgedrag in te schatten. Maar je kunt de methode ook gebruiken om uitspraken en competenties specifiek en bondig te verklaren.

STARR is een acroniem voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. In vijf fases geef je informatie over jouw gedrag en ervaring(en) die in relatie staan tot een competentie. Elke fase heeft zijn eigen doel:

Situatie: beschrijf de situatie waar je in zat.
Taak: wat was jouw taak daar in?
Actie: welke actie heb je ondernomen?
Resultaat: wat was het resultaat/succes van jouw actie(s)?
Reflectie: Was je tevreden met het resultaat?

Een uitgewerkte competentie volgens de STARR-methode kan er als volgt uit zien:

2. Het koppelen van organisatie kenmerken

Een tweede manier om jouw competenties te verklaren, is door ze te koppelen aan kenmerken van een organisatie. Daarmee toon je direct jouw relevantie voor het bedrijf aan. Er zijn 4 soorten kenmerken waarop je kan inhaken om jouw competenties kenbaar te maken, namelijk: usp’s, grootte, cultuur en structuur van een organisatie. Hieronder staan de opties uitgelicht met een voorbeeld.

Optie 1: Koppelen aan Unique Selling Points (USP’s)

Een Unique Selling Point (USP), is een onderscheidend kenmerk van een product of dienst. Elk bedrijf heeft één of meerdere voordelen waarmee ze zich onderscheiden van de massa. Medewerkers zijn vaak trots op deze USP’s, omdat het hun bedrijf uniek maakt. Door een competentie aan een USP te koppelen, maak je vanzelfsprekend indruk.

Voorbeelden van USP’s zijn:

- Mensgerichte werkwijze;

- Gratis retourneren;

- Geen papierwerk;

- Laagste prijsgarantie;

- 24/7 service.


Voorbeeld competentie en USP: 

Optie 2: Koppelen aan organisatiestructuur

De inrichting van en bedrijf bepaalt op welke manier verantwoordelijkheden en activiteiten worden verdeeld en besluiten worden genomen. Binnen een organisatie kan je onderscheidt maken tussen een verticale of horizontale structuur. Een verticale structuur staat voor afdelingen en relaties die van hoog naar beneden zijn ingedeeld. Er is sprake dan van een hiërarchie. Een horizontale structuur houdt in dat afdelingen nauw met elkaar samenwerken. Daarbij is er weinig afstand tussen leidinggevenden en ondergeschikten.

Kenmerken van deze structuren kan je dus gebruiken om bepaalde competenties te verduidelijken.

Voorbeeld competentie en structuur: 

Optie 3: Koppelen aan organisatiecultuur

Komt het bedrijf jong en progressief over of eerder conservatief en zakelijk? Bedrijfscultuur is bepalend voor de omgang van medewerkers. Als er overeenkomsten zijn tussen jou en de cultuur van een organisatie, kan je die gebruiken om indruk te maken.

Voorbeeld competentie en cultuur: 

Optie 4: Koppelen aan omvang van de organisatie 

De omvang van een bedrijf vraagt om een bepaalde houding van werknemers. Kleine bedrijven kennen over het algemeen meer vrijheid dan grote bedrijven. Dit soort bedrijven zijn sneller op zoek naar medewerkers die zich zelfstandig kunnen redden en met elkaar tot oplossingen komen.

Grote bedrijven kennen structuur en bieden meer zekerheid. De omgang en manier van werken zijn daar in protocollen, schema’s en routines vastgelegd. Die duidelijkheid is prettig voor mensen die het best presteren in een omgeving waar stabiliteit en sturing aanwezig is.

Voorbeeld competentie en omvang: 

Laat ons weten welke methode je hebt toegepast in jouw sollicitatie!

Vind op onderwerp