Thuis werk checklist

Thuis werk checklist

Het adagium van de moderne werkvloer lijkt tegenwoordig “your office is where you are” te zijn. Een 9 tot 5 baan ruimt de baan voor flexibele kantoren en thuiswerkplekken. Maar is dat wel zo zinvol? In welke situaties biedt thuis werken de benodigde flexibiliteit en wanneer zorgt het juist voor nog meer stress? Bekijkt u eens deze aandachtspunten.

- Wegen de voordelen (geen files, tijdsbesparing, flexibiliteit, combinatie huishoudelijke taken) ook tegen de nadelen op van thuis werken (weinig sociale interactie met collega’s, lastig om problemen op te lossen die zich ter plekke voordoen, stuk informatieoverdracht missen, technische faciliteiten niet altijd aanwezig) in uw geval?

- Heeft u genoeg discipline om uzelf te motiveren?

- Is er ‘thuis’ voldoende plaats om een thuiskantoor op te richten en is deze voldoende afgesloten van de andere ruimtes?

- Is het technisch haalbaar? Is de thuiswerkplek van alle benodigde apparatuur voorzien om in te loggen op het systeem en contact te houden met collega’s?

- Kunt u goed multitasken? Als uw kantoor thuis is, komen er verschillende huishoudelijke klussen bij die u naast uw werkzaamheden moet doen. Leidt dit af of lukt het u juist prima dit tussendoor te doen?

- Lenen uw werkzaamheden zich goed om thuis uit te voeren?

- Zijn uw collega’s goed op de hoogte van de regelingen, is er een protocol voor thuiswerk?

- Heeft u goede heldere afspraken met uw partner? Zo kan het voorkomen dat er bij een onduidelijke scheidingslijn u door uw partner/kinderen gestoord wordt bij uw werk wanneer u in gesprek bent of wanneer opperste concentratie van uiterst belang is.

- Hoeveel waarde hecht u aan sociale interactie met collega’s?

- Werken op afstand hoeft niet alleen thuis, heeft u ook gedacht aan mobiele plekken zoals betaalde flexwerk kantoren of openbare ruimtes met wifi om de afstand te overbruggen?

- Vind u het zelf prettig dat privézaken met zakelijke bezigheden door elkaar lopen?

Vind op onderwerp