TOFA-regeling voor uitzendkrachten

TOFA-regeling voor uitzendkrachten

Heb jij momenteel geen werk en dus geen inkomen meer? Dan kun je gebruik maken van de TOFA-regeling als je aan alle voorwaarden voldoet. In dit artikel brengen wij de nieuwe regeling in kaart. Vanaf maandag 22 juni is de TOFA-regeling ingegaan: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. De TOFA is bedoeld voor uitzendkrachten met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. 

De TOFA-regeling is een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. 

Voorwaarden tegemoetkoming TOFA
Hoe weet je of je in aanmerking komt voor de TOFA-regeling? Kijk allereerst naar je inkomen van de maanden februari, maart en april 2020. Dit staat vermeldt op je loonstroken. Tel vervolgens het brutoloon bij elkaar op. 

Heb je meerdere werkgevers gehad in deze afgelopen periode? Tel dan ook dat brutoloon bij elkaar op. 

Om in aanmerking te komen voor de TOFA-regeling, moet je verder aan de volgende zes voorwaarden voldoen: 
  • Ik krijg geen uitkering. Dus geen bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW of een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie;
  • Mijn brutoloon over februari 2020 was minimaal €400 euro; 
  • Ik heb in maart gewerkt en daarvoor loon ontvangen;
  • Mijn inkomen in april 2020 was maximaal €550 euro;
  • Mijn inkomen in april 2020 was minimaal 50% lager dan mijn inkomen over februari 2020;
  • Ik heb geen inkomen meer door de coronacrisis of mijn inkomen is gedaald. Ik heb geld nodig voor kosten voor levensonderhoud (huur, boodschappen etc.). 
Voldoe jij aan bovenstaande voorwaarden? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de TOFA-regeling.

Meer informatie 
Klik hier voor de meest actuele en complete informatie over de TOFA-regeling.

TOFA-regeling aanvragen
Een TOFA-uitkering vraag je aan bij de UWV. Vul hier het aanvraagformulier in. 
Let op: de TOFA-uitkering kun je aanvragen vanaf maandag 22 juni t/m zondag 12 juli!

Vind op onderwerp