Op zoek naar tijdelijk of vast personeel?

Vraag gratis meer informatie aan.

Verschil uitzenden detacheren

Verschil uitzenden detacheren

Uitzenden en detacheren: twee verschillende termen die vaak met elkaar worden verward. Ondanks dat deze twee begrippen raakvlakken met elkaar hebben, zijn er wel degelijk verschillen. Maar wat zijn dan precies die verschillen? In dit artikel zetten we de drie belangrijkste verschillen tussen uitzenden en detacheren op een rij. 

Uitzenden v.s. Detacheren verschil 1. Uitzendcontract en detacheringscontract 

Bij een uitzendcontract gaat het vaak om een tijdelijk contract bij een werkgever, waarin de uitzendbureau als tussenpersoon fungeert. Dit contract stopt als de werkzaamheden zijn afgelopen. Ook worden alleen de gewerkte uren uitbetaald. Uitzendkrachten hebben dus vaak minder contractuele verplichtingen en een kortere opzegtermijn. 

Bij detachering is de detacheringsorganisatie je werkgever. Het detacheringscontract kent duidelijke afspraken en een opzegtermijn, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is dus in principe hetzelfde als bij iedere andere baan. Dit betekent ook dat je bij detacheren wordt doorbetaald, ook als er even geen werk is. 

Uitzenden vs. detacheren verschil 2. Korte periode en lange periode 

Over het algemeen is uitzendwerk vaak van korte duur. Uitzendkrachten worden vooral in piekmomenten via een uitzendbureau ingehuurd. Bijvoorbeeld voor een dag, een week of een seizoen. 

Bij detacheren wordt voor een langere periode personeel ingehuurd via een detacheringsbureau óf uitzendbureau. Detacheren is aantrekkelijker als het bedrijf voor een langere tijd extra werk heeft of op zoek is naar personeel dat schaars is. Zo’n detacheringsperiode kan maanden maar ook jaren duren. 

Het kan zo zijn dat dit verschil niet altijd op gaat in de praktijk. Toch is het uitgangspunt bij uitzenden een korte(re) arbeidsrelatie en bij detacheren een lange arbeidsrelatie. 

Uitzenden vs. Detacheren verschil 3. Algemeen en gespecialiseerd werk 

Een uitzendkracht voert normaliter algemene werkzaamheden uit. Denk aan productiewerk, administratief werk of horecaklussen. Voor dit soort werk is er meestal geen uitgebreide inwerktijd nodig. 

Met detacheren worden er vaak specialistische werkzaamheden uitgevoerd. Meestal gaat het om een hoogopgeleide kracht die juist door detacheren kennis en ervaring kan opdoen. 

Bij detacheren wordt er namelijk geïnvesteerd in een werknemer. Vooral detacheringsbureaus doen veel moeite om hun mensen continu bij te scholen. 

Bij uitzenden is specialistische kennis een extra pluspunt maar vaak geen vereiste. De werkzaamheden hebben immers een algemener karakter. 

Uitzenden of detacheren? 

Bent u nu op zoek naar tijdelijk personeel? Of juist naar een specialist in uw vakgebied? 
Bij Werkstudent Amsterdam én Werkstudent Schiphol kunt u terecht voor zowel uitzenden als detacheren. 

Met uitzenden nemen wij de volledige werving & selectie voor onze rekening. Met detacheren zorgen wij ook voor de volledige werving & selectie inclusief de administratie. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u behoefte aan meer informatie? Bekijk dan onze pagina’s: uitzenden of detacheren of neem direct contact met ons op.

Vind op onderwerp

OFFERTE UITZENDEN DETACHEREN VERSCHILLEN PLAATS VACATURE >