Wat betekent werken in je proeftijd

Het grootste verschil tussen werken in je proeftijd en werken aan de hand van een vast contract is de opzegtermijn, die is in de proeftijd 0 dagen.
Met andere woorden: een proeftijd geeft zowel de werkgever als de medewerker het recht om de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen.

De proeftijd moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, anders is deze nietig. Oftewel: wanneer/ wat is een geldige proeftijd?
1 De proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn, mondelinge afspraken zijn dus niet geldig. In bepaalde CAO's wordt ook een proeftijd vastgelegd, deze is dus van toepassing indien beide partijen gebonden zijn aan desbetreffende CAO.

2 De maximale termijn van de proeftijd is één of twee maanden.
Als er een bepaalde tijd -contract wordt afgesloten voor een periode korter dan 1 jaar kan er een maximale periode van 1 maand worden afgesproken.
Indien er voor langere tijd een contract wordt afgesloten geldt er een maximale periode van twee maanden.

3 De duur van de proeftijd is voor beide partijen gelijk, en gaat in bij aanvang van de arbeidsovereenkomst.

4 Er kan geen proeftijd worden afgesloten indien de werkgever zich al eerder op de hoogte heeft kunnen stellen van de kwaliteiten/geschiktheid van de medewerker. Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval van bedrijfsovername, opvolgend werkgeverschap, werk als uitzendkracht en een eerdere dienstbetrekking.
Deel deze pagina
vind op onderwerp