Wat doet een intercedent?

Wat doet een intercedent?

Heb jij jezelf ook weleens afgevraagd wat een intercedent precies doet? Graag nemen we je mee in wat de praktijkervaring leert.

In dit artikel gaan we in op de functie als intercedent. Wat houdt deze functie in? Én wat is het verschil tussen een recruiter en intercedent? Lees mee. 

First things first: als intercedent of recruiter werk je in het vakgebied van recruitment.

Recruitment of rekruteren omvat alle werkzaamheden die verband houden met het zoeken, selecteren en werven van kandidaten voor vacatures. Het is een proces met als doelstelling het selecteren/aanleveren van de meest geschikte kandidaat voor een vacature. De vacature kan zowel een tijdelijke functie betreffen als een functie voor een vast dienstverband.

Werken in de recruitment betekent schakelen tussen wat een opdrachtgever/organisatie wil en wat een kandidaat zoekt. Het vinden van de gouden combi, is een match.

Recruitment kan je ‘inhouse’ doen of uitbesteden. Recruitment binnen een organisatie wordt vaak overgelaten aan de afdeling HR: Human Resources. Personen in dienst van de organisatie zijn dan aangewezen om enkel voor hun organisatie de juiste kandidaten te vinden.

Als er buiten een organisatie wordt gerekruteerd, wordt er een externe partij ingeschakeld om geschikte mensen te leveren aan een organisatie. Oftewel: dan wordt het werven en selecteren van kandidaten uitbesteed aan een derde partij.

Recruiter versus intercedent
Recruiter 
Een recruiter is een specialist die de recruitment taak binnen of voor een organisatie uitvoert. Hij of zij is dus verantwoordelijk voor het aantrekken, werven, selecteren/screenen van gekwalificeerde personen voor een bepaalde functie en het creëren van een match tussen een werkzoekende, een functie en een opdrachtgever/klant.

Wanneer een organisatie er voor kiest om een specifiek persoon aan te wijzen voor het algehele recruitmentproces, spreekt men van een ‘corporate recruiter’. Een corporate recruiter is werkzaam voor de organisatie waarvoor hij of zij werft. In de meeste gevallen op een HR-afdeling.

‘Recruitment consultants’ zijn werkzaam voor een traditioneel recruitmentbureau (ook wel werving- en selectiebureau genoemd en dus een externe partij). Zij bemiddelen tussen kandidaten en diverse organisaties waaraan zij verder niet verbonden zijn.

Over het algemeen bestaan de taken van een recruiter uit de volgende punten:
 • Opstellen van een functieprofiel voor een specifieke vacature;
 • Selecteren van de meest effectieve recruitmentkanalen;
 • Verzamelen, screenen en beoordelen van binnenkomende sollicitaties;
 • Zoeken naar geschikte kandidaten via diverse kanalen;
 • Selecteren en actief benaderen van interessante kandidaten die passen in het geschetste functieprofiel;
 • Beantwoorden van ontvangen sollicitaties;
 • Administreren van alle contactmomenten, vacatures, cv's, klanten, etc. middels een ATS- (Applicant Tracking System) of recruitment softwaresysteem;
 • Voeren van telefonische gesprekken (en/of conversaties via Skype) met kandidaten;
 • Voeren van oriënterende gesprekken en/of sollicitatiegesprekken met kandidaten;
 • Coachen van kandidaten gedurende de sollicitatieprocedure (loopbaanbegeleiding, coaching- en functioneringsgesprekken);
 • Screenen van kandidaten (bijv. contact opnemen met referenties of controleren van diploma's);
 • Voeren van onderhandelingen over de primaire (salaris) en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioen, toeslagen, reiskosten, etc.) met kandidaten;
 • Eventueel oplossen van immigratieproblemen en van nieuw personeel uit het buitenland;
 • Onderhouden van contact met kandidaten;
 • Matchen werkzoekenden aan opdrachtgevers, dus het vervullen van vacatures.
Intercedent
Een intercedent heeft hetzelfde takenpakket als die van een recruiter maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor het werven van potentiële opdrachtgevers (inleners) en kandidaten (uitzendkrachten). Dit wordt ook wel acquisitie genoemd. De meeste intercedenten werken bij een uitzendbureau.

Bij uitzendbureau wordt het gehele wervingsproces doorlopen.
Een belangrijk verschil tussen een recruitment- en uitzendbureau is dat een uitzendbureau het complete wervingsproces voor zijn rekening neemt, dus ook de aanname van een kandidaat.

Recruitmentbureaus richten zich veelal enkel op werving kandidaat.
Bij een recruitmentbureau wordt dit over het algemeen beperkt tot het selecteren van de geschikte kandidaten om deze vervolgens voor te stellen aan een werkgever. Deze bepaalt dan zelf of de kandidaat wordt aangenomen of niet.

Een tweede verschil is dat er door een uitzendbureau vooral lokaal wordt geworven en dat de kandidaten die worden binnengehaald in dienst blijven van het bureau. Dat betekent dat de aangenomen mensen (dus uitzendkrachten) salaris van het bureau ontvangen voor het verrichten van werk.

Een intercedent heeft dus ook de taken van een recruiter (zie bovenstaand lijstje), maar ook nog andere taken. Namelijk:
 • Acquisitie van nieuwe klanten;
 • Onderhandelen over en sluiten van arbeidsbemiddelingsovereenkomsten met opdrachtgevers;
 • Sluiten van de arbeidsovereenkomst met kandidaten;
 • Afhandelen van administratieve en juridische zaken rondom de arbeidsovereenkomst
 • Klachtenafhandeling opdrachtgevers en/of uitzendkrachten;
 • Relatiemanagement uitzendkrachten en bestaande klanten;
 • De verloning van de uitzendkrachten.
Een intercedent bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en bedrijven met vacatures. Daarnaast werft hij potentiële klanten en uitzendkrachten.

Profiel van een recruiter of intercedent
Wil je een recruiter of intercedent worden dan dien je over deze eigenschappen te beschikken:
 1. Sociaal
 2. Initiatiefrijk
 3. Klantgericht
 4. Resultaatgericht
 5. Commercieel
1. Een intercedent / recruiter is sociaal intelligent.
Als recruiter of intercedent moet je je makkelijk onder de mensen kunnen begeven, op ze af stappen en je kunnen gedragen in gezelschap. Je krijgt te maken met mensen van verschillende niveaus en moet je daarop kunnen aanpassen in gedragsstijl.

2. Een intercedent / recruiter is initiatiefrijk
Hieronder wordt verstaan dat je voor jezelf kansen kan creëren en problemen op tijd signaleert zodat je er naar kan handelen zonder af te wachten. Dit houdt dus ook in dat jij met een actieve opstelling naar zowel kansen als mogelijkheden voor de dienstverlening zoekt. Daarvoor doe je actief aan netwerken, want de juiste personen op de juiste tijd voor de juiste functie vinden, is een opgave! Jij ziet de kracht van samenwerking met interne en externe partners. Kortom: je trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar je toe. Dat maakt je werk een stuk makkelijker!

3. Een intercedent / recruiter is en denkt klantgericht
Onder klantgerichtheid valt het onderzoeken van de wensen en behoeftes van een klant of kandidaat en hiernaar handelen. Je bent dus ook open en eerlijk in wanneer diensten niet geboden kunnen worden. Belangrijk is dat je aandacht luistert en een klant of kandidaat het gevoel geeft dat deze gehoord wordt.

Het vraagt je om sympathiek (een positieve houding), authentiek (het vermogen om verbonden te blijven met wat we werkelijk voelen) en empathisch te zijn (het vermogen om jezelf in een ander te verplaatsen).

Daarbij is doorvragen noodzakelijk om het ‘niet uitgesprokene’ naar boven te krijgen en onduidelijkheden op te helderen. Dus de verbale en non-verbale boodschappen.

4. Als intercedent / recruiter wil je resultaat boeken
No goals, no purpose. Wil je van betekenis kunnen zijn, dan dien je concrete en gerichte anders te ondernemen om doelstelling te halen of te overstijgen. Want jij wilt die match maken en jij wilt die nieuwe klant voor je winnen! Een teleurstelling wanneer dat niet wordt gehaald zit er af en toe ook in. Maar juist dan kijk jij naar alternatieven.

5. Als intermediair heb je een sterk commercieel gevoel waarbij het belang van de klant voorop staat.
Een beetje in het rijtje van resultaatgericht zijn: als recruiter of intercedent handel je vanuit commercieel belang. Je denkt en handelt vanuit de kansen in de markt van recruitment, concurrentie en doelgroep. Door klantgericht te handelen ga je de juiste relaties aan. Netwerken uitbouwen en onderhouden is belangrijk om vacatures binnen te halen en op te vullen. Dat is jouw core-business!

Een dag als intercedent

Floortje, Senior intercedent bij De Werkstudent:

‘’08:30 uur. Je stapt het kantoor binnen en luistert de voicemail af. Zijn er ziekmeldingen voor vandaag? Treinen of bussen uitgevallen? Wellicht is jouw hulp al direct nodig! Daarna start je jouw pc op. Je opent je mailbox en neemt de nieuwe e-mails door. Ondertussen belt een grote klant dat hij extra diensten nodig heeft voor vandaag en schakel jij gauw met je ingeplande reserve of hij/zij kan komen. Gelukt!

Tegen 9 uur zijn al je collega’s binnen gedruppeld, opgestart en kan de eerste kop koffie of thee worden gehaald. Tijd voor teamoverleg! Wat heeft prioriteit vandaag? Waar moeten we op letten? Heeft iemand nog hulp nodig of komen we zo er uit? We willen natuurlijk het werk zo verdelen dat we tegelijk de deur uit kunnen lopen. We letten op, en zorgen voor elkaar. 

Voordat het eerste sollicitatiegesprek van de dag plaats vindt, kan je nog net het rooster voor volgende week afmaken. Welke diensten staan er nog open? Je plant de uitzendkrachten in en stuurt een mail naar hen en de opdrachtgever om de diensten te bevestigen. Top! Het sollicitatiegesprek is weer voor een andere vacature, maar als echte duizendpoot kan je snel schakelen.

Je hebt de vacature en het cv van de kandidaat op je bureau liggen en bent klaar om de kandidaat te ontvangen. Een goed gesprek. Je spreekt af wanneer en hoe je de kandidaat terugkoppeling geeft. Deze kandidaat is geschikt voor deze functie, dus stel ik direct voor aan de opdrachtgever. Hopelijk zitten zij met je op één lijn en scoor je weer een plaatsing!

Ondertussen zijn er weer wat e-mails binnengestroomd en schrik je tijdens het lezen regelmatig op van je rinkelende telefoon. Vragen over de verloning, openstaande vacatures of andere procedures

Kandidaat en klant zijn beide koning, dus druk of niet: jij maakt tijd voor hen.

Lunchpauze! We splitsen op in twee groepen, want de telefoon kan geen tel onbemand blijven. Lekker naar buiten voor een rondje grachten en eventueel een kopje koffie op het Leidseplein halen om te ontladen. Na een uurtje kletsen met je collega’s en het verwerken van je lunch, stap je weer naar binnen. Opgeladen om verder te knallen!

Er komt nog een grote opdracht binnen: eentje die redelijk snel opgepakt moet worden. Je doet een rondvraag bij je collega’s om te kijken wie er nog tijd over heeft. Samen ga je hier de uurtjes van de middag aan werken. Door de hectiek en wat in te vallen hier en daar, vliegt de middag voorbij. 5 uur. Jij checkt nog even hoe je collega’s er voor staan. Zelf heb jij je to-do lijstje zo goed als af. De laatste taken. Klaar. We zetten de voicemail aan en gaan naar huis. Moe, maar voldaan!”

Recruitment is een vak met uitdaging, maar ook één waar grote voldoening uit voortkomt. Je bouwt vertrouwensbanden op, gaat voor de beste matches en houdt jezelf continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Geen dag is hetzelfde!

Vind op onderwerp