Wat is een beveiliger

Wat is een beveiliger


Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden zoals: (georganiseerde) criminaliteit, terrorisme, fraude en verduistering.
Het doel van beveiliging is het verminderen danwel beheersbaar maken van risico's en de veiligheid te verhogen.

Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien.

Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van wetten en regels.

 Wat is een beveiliger?

In de volksmond is een beveiliger iemand die verantwoordelijk is voor het bewaken van de veiligheid. Dit beveiligingswerk wordt meestal binnen allerlei organisaties, van winkels en uitgaansgelegenheden tot overheidsinstellingen en luchthavens uitgevoerd.

Het werk van een beveiliger kan onderverdeeld worden in de volgende vier groepen:

 • persoonsbeveiliging
 • objectbeveiliging
 • informatiebeveiliging
 • evenementenbeveiliging.

Informatiebeveiliging

Alle handelingen die gericht zijn om de continuïteit van informatie en informatievoorziening te waarborgen vallen onder het kader informatiebeveiliging. Op dit vlak wordt door De Werkstudent nauwelijks personeel geleverd.

Persoonsbeveiliging

Een personeelsbeveiliger (lijfwacht) draagt zorg voor de veiligheid van een ander persoon. Op dit vlak wordt door De Werkstudent nauwelijks personeel geleverd.

Evenementenbeveiliging

Deze vorm van beveiling is uitgegroeid tot een specialisatie binnen de particuliere beveiliging. Er is een eigen beroepsopleiding en CAO. Beveiligers in de evenementenbeveiliging worden veelal ingezet bij evenementen als feest en voetbalwedstrijden maar ook meer zakelijke evenementen als beurzen. De evenementenbeveiliger moet dus om kunnen gaan met diverse soorten mensen, situaties en publiek.

Objectbeveiligers

Het beeld van de beveiliger bij ingang van een bepaald object / gebouw is bekend. De beveiliger wordt in objectbeveiliging ingezet als portier of receptionist. Door het uitvoeren van controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden wordt het desbetreffende object beveiligd.

Uitzendburo De Werkstudent is sterk in het managen van grote pools van mensen die op verschillende tijden / continue-diensten worden ingezet. Dit doen wij al meer dan 15 jaar voor verschillende opdrachtgevers op Luchthaven Schiphol. Ook in de regio Amsterdam voorzien wij beveiligingsbedrijven van vakkundig, geschoold en betrouwbaar personeel. Om de toestroom van beveiligers in de beveiligingsbranche op peil te houden bieden wij ook opleidingen aan aanstormende beveiligingstalent aan in nauwe samenwerking met diverse beveiligingsbedrijven. 

Kijk hier voor actueel beveiligerswerk op Luchthaven Schiphol

Wat doet een beveiliger tijdens zijn/haar dienst?

Beveiligers voeren toezichthoudende en controlerende taken uit.
Hun werkzaamheden zijn afhankelijk van de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn, maar over het algemeen kunnen zij de volgende taken hebben:

Toegangsbewaking
(Preventief) fouilleren van bezoekers of personeel
Preventief toezicht in een openbare ruimtes
Opmerken van afwijkend gedrag
Uitvoeren van veiligheidschecks
Te woord staan en/of doorverwijzen van publiek.

Beveiligingswerk op Schiphol

De beveiliger op Schiphol wordt meer en meer als Security-Host gezien. Door situaties en mensen goed in te schatten, de dialoog aan te gaan kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Het gevoel van gastvrijheid op een Luchthaven wordt hierdoor versterkt waardoor mensen zich ook veiliger voelen.

Hoe word je beveiliger?

De meeste beveiligers hebben één van de volgende mbo-opleidingen gevolgd:

 • Beveiliger
 • Handhaver Toezicht en Veiligheid
 • Particulier Beveiliger
 • Coördinator Beveiliging
 • Evenementenbeveiliger (ook wel ESO: Event Security Officer)
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Heb je geen beveiligingsdiploma, maar lijkt het je wel leuk werk?

Neem contact op met De Werkstudent over de opleidingsmogelijkheden!

Veel werkgevers stellen de volgende eisen aan beveiligers

 • Dienstverlenende instelling
 • Goed incasserings- en inlevingsvermogen
 • Representatieve uitstraling
 • Van onbesproken gedrag

Vind op onderwerp