Wat kost een uitzendkracht

Wat kost een uitzendkracht

Bij de inhuur van uitzendkrachten komen andere kosten kijken dan wanneer u als werkgever zelf personeel in loondienst neemt. Wat kost een uitzendkracht nu daadwerkelijk? 

Vaak wordt het brutoloon van een werknemer vergeleken met het uurtarief voor een uitzendkracht. Dit terwijl het uurtarief voor een uitzendkracht veel meer dan alleen het brutoloon is.

De kosten voor een uitzendkracht worden gevormd door een combinatie van verschillende (loon-)componenten. Te denken valt aan: het brutoloon, de kosten voor sociale premies, verzekeringen en werkgeversbelastingen. Daarnaast berekent elk uitzendbureau kosten door voor de werving en selectie / planning van de uitzendkracht(en).

Wat is uitzendwerk?
Bij uitzendwerk werken drie partijen samen. De uitzendkracht, het uitzendbureau en het bedrijf (de inlener) waar de uitzendkracht werkt. De daadwerkelijke werkgever is het uitzendbureau. De werknemer / uitzendkracht heeft dus een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. Het uitzendbureau is de bemiddelaar tussen inlener (bedrijf) en uitzendkracht (persoon). 

Met uitzendwerk wordt de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door uitzendbureaus aan werkgevers bedoeld. Het uitzendbureau werft mensen die op zoek zijn naar (tijdelijk) werk. De uitzendkracht schrijft zich tijdens een intakegesprek in bij een uitzendbureau. De uitzendkracht stelt zich ter beschikking om, na bemiddeling door het uitzendbureau, bij een inlener arbeid te verrichten. 

De uitzendkracht is niet verplicht het aanbod van het uitzendbureau te aanvaarden, noch is diegene verplicht tot het einde toe bij de inlener te blijven werken. De inlener mag ieder moment de uitzendkracht terugsturen naar het uitzendbureau. Het uitzendbureau kan de uitzendkracht tenslotte geen werk garanderen. 

Uurtarief uitzendkracht 
Een uitzendkracht werkt bij de inlener, maar is juridisch gezien bij het uitzendbureau in dienst. Dat betekent dat het uitzendbureau alle personeelskosten voor rekening neemt. De uitzendkracht wordt door het uitzendbureau ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. 

Het uurtarief wordt door het uitzendbureau berekent op basis van alle loonkosten, werkgeverslasten, premies, belastingen, reserveringen, wervingskosten en een veelal kleine marge. Dit uurtarief kan verschillen per uitzendkracht, per soort werk en per branche. 

Kosten werving & selectie
Een uitzendbureau weet door haar specialisatie waar de geschikte uitzendkrachten zich bevinden. Met een geoptimaliseerd wervingsproces zijn veelal de wervingskosten per vacature een stuk lager dan waar de werving in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Vraag hier gratis een offerte bij De Werkstudent een offerte aan. 

De kosten van een uitzendkracht zijn snel terugverdiend door: 
  • Tijdswinst 
  • Flexibiliteit 
  • Geen loondoorbetaling bij ziekte voor inlener
  • Proefperiode
  • Minder administratieve rompslomp 
Tijdswinst
Door de werving en selectie volledig aan een uitzendbureau over te laten bespaart de inlener tijd. Het uitzendbureau plaatst de advertenties, richt de vacature in voor de verschillende mediakanalen en screent alle reacties. 

Flexibiliteit
De inlener bepaalt zelf wanneer uitzendkrachten komen werken. Dit kan bijvoorbeeld voor het opvangen van drukke periodes of in de vakanties voor een extra project. Uitzendkrachten worden alleen betaald voor de gewerkte uren. Na gedane arbeid gaan ze naar de volgende klus. Deze flexibele schol bovenop de eigen medewerkt zorgt ervoor dat de totale personele bezetting optimaal wordt ingezet. 

Geen loondoorbetaling bij ziekte voor inlener
De uitzendkracht is in dienst bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau is daarom verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. 

Proefperiode
Uit de praktijk blijkt dat veel uitzendkrachten na x periode overgenomen worden door de inlener. Deze periode is veelal langer dan mogelijk is wanneer de persoon direct in dienst zou gaan bij de inlener. Zo ontstaat er een completer beeld van de (on)mogelijkheden en vaardigheden van de medewerker en is de keuze om iemand een vast contract te geven beter onderbouwd.

Minder administratieve rompslomp
Bij inhuur van een uitzendkracht betaalt de inlener 1 (uur)tarief aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau is de officiële werkgever en regelt de rest: loonbetalingen, afdracht van premies en belastingen, verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen.

Vind op onderwerp