Wil jij ook betaald worden om naar de dikste Festivals te gaan?

Wordt festivalmedewerker! Lees verder

Wat zijn uw goede voornemens?

Wat zijn uw goede voornemens?

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat velen al een lijst met goede voornemens paraat hebben. U heeft ze wellicht ook. Maar hoe zien uw goede voornemens in de rol van manager of werkgever er eigenlijk uit? Wij geven 4 voorbeelden van voornemens die alles uit uw personeel halen in 2012! Maak een jaarkalender
De vergrijzing brengt naar verwachting een groot tekort aan personeel met zich mee. Tegelijkertijd is er door de recessie niet altijd financiële ruimte om nieuw personeel aan te nemen. Daarom is het erg belangrijk zo vroeg mogelijk vooruit te plannen. Maak een planning waarbij u rekening houdt met vakanties, feestdagen, pieken en dalen en stem daar uw bezetting op af. Zo komt u niet voor verassingen te staan. Denk ook aan dienstverleners die flexibel kunnen bijspringen in de drukste periodes.

Terug naar de core business
Veel organisaties zullen als gevolg van de recessie in 2012 een deel van hun activiteiten gaan uitbesteden om zich meer tot hun kerntaak te kunnen richten. Vaak nemen praktische zaken en bedrijfsprocessen onnodig veel de overhand. In recessie is het juist belangrijk om u te focussen op de core business, die direct invloed op winst heeft. Met het uitbesteden van bijvoorbeeld loonadministratie creëert u die gelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan onze payroll services.

Flexibiliseer
De behoefte aan flexibiliteit groeit binnen organisaties bij economisch zware tijden. Het inrichten van een flexschil kan voorzien in de behoefte. Uitzendkrachten of bijvoorbeeld ZZP-ers maken het mogelijk bij pieken op te vangen, zonder dat u aan personeel vast zit.

Investeer
Wanneer de economie achterblijft, is de eerste reactie van organisaties vaak om grote investeringen terug te brengen. Het lijkt wellicht contraproductief, maar blijf toch vooral investeren en dan vooral in personeel! Tijdens een recessie is er bij veel van uw medewerkers sprake van ‘schijnloyaliteit’ (zie dit artikel van Effectory) bij economisch zware tijden blijven ze zitten waar ze zitten, maar zodra er voorspoed is kan er een grote uitstroom zijn van talent. Juist daarom is het belangrijk in contact te blijven met uw medewerkers en serieus met uw medewerkers om te blijven gaan. Denk aan instroom, doorstroom en uitstroom van personeel door middel van opleiding, samenstelling van het team of doorgroei naar andere afdelingen of functies.

Vind op onderwerp

OFFERTE WERKPERIODE PERSONEEL HR PLAATS VACATURE >