ABU CAO Lonen ABU

ABU CAO Lonen ABU

De Werkstudent is aangesloten bij de ABU. In uitzondering op de inlenersbeloning kan het ABU-loongebouw toegepast worden op de specifieke groepen van uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten wordt door ons gehanteerd. Zie onderstaand overzicht voor de functiegroepen en start- en eindsalarissen (per uur) volgens de CAO voor Uitzendkrachten

Salaristabel ABU beloning per 29 juni 2015
Indeling in het ABU-loongebouw vindt plaats op basis van een functie-indelingsmethodiek.

In onderstaande loontabel zijn de respectievelijke schaalbedragen opgenomen, naar functiegroepen en categorie uitzendkrachten.

  I Beginsalaris Allocatiegroep

II Beginsalaris Onbepaalde tijd in fase C Transitiegroep
Groep niet-indeelbaar
III Eindsalaris

IV Periodieke verhoging naar functiegroep
 1  € 8,70 *  € 9,41  € 11,53  2,1%
 2  € 8,70 *  € 9,84  € 12,42  2,2%
 3  € 8,70 *  € 10,39  € 13,50  2,3%
 4  € 10,35  € 10,92  € 14,34  2,4%
 5  € 10,80  € 11,39  € 15,64  2,5%
 6  € 11,33  € 12,31  € 17,26  2,6%
 7    € 13,13  € 19,24  2,7%
 8    € 14,39  € 21,66  2,8%
 9    € 15,87  € 24,43  2,9%
10   € 16,77 € 27,27 3,0%


* De verhoging van het WML wordt twee keer per jaar (per 1 januari en per 1 juli) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. De WML-verhoging heeft ook consequenties voor de functiegroepen 1 t/m 3 van Kolom I en deze is per 1 juli 2015           €8,70.Per 1 januari 2016 is deze € 8,80.

Meer informatie over de indelingsmethodiek is te vinden in het handboek 'indelingsmethodiek' van de ABU. Lees meer.


Bron: ABU

Vind op onderwerp