loon


Loondoorbetaling bij ziekte

Nederland heeft een goed sociaal vangnet.

Blog Lees verder

Minimumloon en jeugdloon 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018 met 1,03%. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Artikel Lees verder

ABU CAO Lonen ABU

De Werkstudent is aangesloten bij de ABU. In uitzondering op de inlenersbeloning kan het ABU-loongebouw toegepast worden op de specifieke groepen van uitzendkrachten.

Artikel Lees verder

Bruto loon of salaris, het verschil

Veel studenten letten alleen maar op het salaris dat op de rekening gestort wordt, maar weten amper waar het uit bestaat.

Artikel Lees verder

15 Tips voor het onderhandelen over salaris

Of het economisch gezien nu goede of slechte tijden zijn, soms moet je zelf opkomen voor hetgeen wat je wil.

Artikel Lees verder