Belastbaar loon, loonheffing/belasting tabel

Belastbaar loon, loonheffing/belasting tabel
Na aftrek van deze premies blijft het belastbaar loon over. Dit is het bedrag waarover loonheffing (belasting) wordt betaald.
Als de loonheffing is verrekend, worden bepaalde belastingvrije toeslagen zoals reis- en onkostenvergoedingen weer bij je loon opgeteld. Deze kunnen per maand variëren.

Vind op onderwerp