Bruto loon of salaris, het verschil

Bruto loon of salaris, het verschil

Veel studenten letten alleen maar op het salaris dat op de rekening gestort wordt, maar weten amper waar het uit bestaat. Wat is het verschil tussen je bruto en je netto loon? Wat is loonheffing? En wat is het verschil tussen fiscaal loon en bruto loon? Allemaal vragen die belangrijk zijn om te weten. Hoe kom je eigenlijk bij je netto loon? We berekenen het je stap voor stap.

Berekening bruto netto/loon
De berekening van bruto/netto komt tot stand door een aantal zaken. We zullen deze in stappen toelichten.

Bruto loon
We beginnen met Brutoloon, dit is het loon dat volgens de loonafspraak is vastgesteld. Volgens de wet mogen er geen netto afspraken worden gemaakt. Hier worden indien van toepassing de volgende zaken van ingehouden:

* AAV: je bijdrage aan de Aanvullende Arbeidsongeschiktheids Verzekering. Wettelijk wordt er bij ziekte 70% vergoed (na 2 wachtdagen). Voor Uitzendkrachten is dit verhoogd / aangevuld tot 91%. Voor deze aanvulling wordt er een premie ingehouden.
* Pensioenpremie: in fase A na 26 gewerkte weken betaalt Buro de Werkstudent 2,6% pensioenpremie voor jou. Jijzelf hoeft geen premie af te dragen. In fase B en C betaalt Buro de Werkstudent 12,3% pensioenpremie voor jou over het salaris wat je boven de € 5,51 verdient. Daarvan wordt 1/3 ofwel 4.1% ingehouden op jouw salaris.

Omdat jij de belasting moet betalen over het werkgeversdeel van de ZorgVerzekeringsWet, wordt dit bij je loon opgeteld om aan je Fiscaal Loon te komen.

Fiscaal loon en loonheffing
Het ‘Fiscaal loon,’ is het loon waar je volgens de loonheffingstabel belasting over moet betalen. Na aftrek van je loonheffing, wordt vervolgens ook het werkgeverdeel van de zorgverzekeringswet weer afgetrokken. Door het hier netto weer af te trekken, heb je alleen de belasting betaald over het werkgeversdeel van je zorgverzekering.

(Subtotaal) netto loon
Daarna ontstaat een subtotaal van je netto loon. Op je loonstrook wordt dit al aangeduid als nettoloon. Hier wordt echter nog de WGA premie van afgetrokken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dit is een verzekering zodat als je in de WIA terecht komt, je niet binnen korte tijd terugvalt op bijstandsniveau ( het oude WAO gat verzekering).

Netto salaris
Na aftrek van deze premie ben je dan eindelijk aanbeland bij je netto loon. Hier worden nog eventuele vergoedingen (reiskosten, lunchinhouding e.d.) die je gemaakt hebt verrekend.


Uitbetaald

Tadaa! Je ontvangt het bedrag onder het allerlaatste streepje.

Bovenstaande uitleg over het verschil tussen bruto en netto wordt hier nog eens schematisch weergegeven:

Brutoloon
-/- AAV = je bijdrage aan de aanvullende ziektewetverzekering
-/- Pensioen (geldt alleen in fase B en C)
------------------------------------------------
Loon voor Ziektekostenverzekeringswet
+/+ Werkgeversdeel ZVW = omdat jij hier belasting/loonheffing over moet betalen
------------------------------------------------
Fiscaal Loon
-/- Loonheffing (volgens de inkomenstabel) zie (link).
-/- Werkgeverdeel ZVW (je betaalt alleen loonheffing over het bedrag dat de Werkstudent betaalt aan ZVW)
------------------------------------------------

Subtotaal netto loon (wordt op je loonstrook aangeduid als nettoloon)
-/- WGA = 50% (wordt op je loonstrookje als vergoeding aangeduid)
------------------------------------------------

Netto loon
+ / - vergoedingen
------------------------------------------------

Uitbetaald bedrag

Overblijvende vragen

Komen je reiskosten netto op je loon?

Niet alle reiskosten worden zo maar vergoed. Volgens de huidige regels (anno 2013) mag je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen €0.19 per kilometer geven. Dit is alleen van toepassing als je geen OV-kaart of auto van de zaak hebt.
De reiskosten krijg je netto uitbetaald. Het deel boven de €0,19 per kilometer wordt belast met een loonheffing.
Als uitzendkracht van De Werkstudent val je 8 van de 10 keer onder de ABU CAO. Dan heb je recht op reiskostenvergoeding. Vraag voor de zekerheid na of je inderdaad onder de ABU CAO valt. Wij houden in sommige gevallen de CAO van de inlener aan. Dit is dus per opdrachtgever afhankelijk.

Is je fiscale loon hetzelfde als het bruto loon?

Nee, dit is niet hetzelfde. Er worden premies berekend, dit wordt van je bruto loon afgetrokken. Wat overblijft is je fiscale loon. Dit fiscale loon is het bedrag wat op je jaaropgaaf staat. Een ander woord voor fiscaal loon is belastbaar loon.

Vind op onderwerp