Loonsverhoging CAO voor Uitzendkrachten / verhoging minimumloon

De loonsverhoging voor het jaar 2008 is bekend. De lonen van uitzendkrachten worden per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%.
De loonsverhogingsysthematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:
  • De normtabel salarissen van de Beloningsregeling uitzendkrachten die deel uitmaakt van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 (bijlage 1) wordt per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%.
  • De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 30 juni 2008 verhoogd met 3,25%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 30 juni 2008 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming behalve:
    • de uitzendkrachten op wie op 30 juni 2008 krachtens artikel 22 lid 5 van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 de inlenersbeloning wordt toegepast;
    • de uitzendkrachten die op 30 juni 2008 een brutobeloning genieten conform de Instroomtabel salarissen van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009.
Afbouw van schaal 1 UitzendCAO: leeftijd uurloon 23 8.51 euro 22 7.23 euro 21 6.17 euro 20 5.23 euro
Kijk hier voor een overzicht van de wettelijke minimumlonen deze worden verhoogd per 1 juli 2008.
Deel deze pagina
vind op onderwerp