Minimumloon en jeugdloon 2015

Minimumloon en jeugdloon 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015 met 0.4%. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:
  • per maand: € 1.507,80
  • per week: € 347,95
  • per dag: € 69,59

De bedragen van het wettelijk minimumloon werd per 1 januari 2015 met 0,44% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2015:  
  • minimum maandloon: € 1.501,80 
  • minimum weekloon: € 346,55 
  • minimum dagloon: € 69,31 

Tegelijkertijd is ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.


uitleg wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon is het loon dat je minimaal hoort te krijgen als je werkt. Een CAO is gebonden aan deze wet. In een CAO kunnen dus alleen lonen worden afgesproken die hoger (of gelijk) zijn dan het wettelijk minimumloon.

leeftijd minimumloon

Als je ouder bent dan 15 jaar en nog niet in de AOW zit heb je recht op het minimumloon. Voor de werknemers tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder je wordt hoe hoger het minimumloon is.

uitzondering minimumloon

De enige uitzondering op deze bodemgrens kan gelden voor de mensen met een baan en een Wajonguitkering. In enkele gevallen (indien de werkgever dit heeft aangevraagd bij het UWV) kan het loon lager zijn dat het minimumloon.

wat zit in het minimumloon

Het minimumloon bestaat uit het basisloon wat je hebt afgesproken met de werkgever. Daarnaast zitten in het minimumloon de toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige werktijden, ploegendienst en wachtdiensten. Overwerk zit niet meegerekend in het minimumloon.

wijzigingen minimumloon

Het minimumloon wordt regelmatig aangepast. Veelal gaan deze wijzigingen in per 1 juni of 1 januari. Hieronder een overzicht van de huidige minimumlonen.

Wettelijk Minimumloon 2015

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 juli 2015

Leeftijd Percentage (%) per maand per week per dag
minimumloon 23 jaar 100% € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
minimumloon 22 jaar 85% € 1.281,65 € 297,75 € 59,15
minimumloon 21 jaar 72,50% € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
minimumloon 20 jaar 61,50% € 927,30 € 214,00 € 42,80
minimumloon 19 jaar 52,50% € 791,60 € 182,65 € 36,53
minimumloon 18 jaar 45,50% € 686,05 € 158,30 € 31,66
minimumloon 17 jaar 39,50% € 595,60 € 137,45 € 27,49
minimumloon 16 jaar 34,50% € 520,20 € 120,05 € 24,01
minimumloon 15 jaar 30% € 452,35 € 104,40 € 20,88

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per uur per 1 juli 2015

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
minimumloon per uur, 23 jaar € 9,67 € 9,16 € 8,70
minimumloon per uur, 22 jaar € 8,22 € 7,79 € 7,40
minimumloon per uur, 21 jaar € 7,01 € 6,64 € 6,31
minimumloon per uur, 20 jaar € 5,95 € 5,64 € 5,35
minimumloon per uur, 19 jaar € 5,08 € 4,81 € 4,57
minimumloon per uur, 18 jaar € 4,40 € 4,17 € 3,96
minimumloon per uur, 17 jaar € 3,82 € 3,62 € 3,44
minimumloon per uur, 16 jaar € 3,34 € 3,16 € 3,01
minimumloon per uur, 15 jaar € 2,90 € 2,75 € 2,61

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 januari 2015

Leeftijd Percentage (%) per maand per week per dag
minimumloon 23 jaar 100% € 1501,80 € 346,55 € 69,31
minimumloon 22 jaar 85% € 1276,55 € 294,55 € 58,91
minimumloon 21 jaar 72,50% € 1088,80 € 251,25 € 50,25
minimumloon 20 jaar 61,50% € 919,55 € 213,15 € 42,63
minimumloon 19 jaar 52,50% € 788,45 € 181,95 € 36,39
minimumloon 18 jaar 45,50% € 683,30 € 157,70 € 31,54
minimumloon 17 jaar 39,50% € 593,20 € 136,90 € 27,38
minimumloon 16 jaar 34,50% € 518,10 € 119,55 € 23,91
minimumloon 15 jaar 30% € 450,55 € 103,95 € 20,79

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per uur per 1 januari 2015

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
minimumloon per uur, 23 jaar € 9,63 € 9,12 € 8,66
minimumloon per uur, 22 jaar € 8,18 € 7,75 € 7,36
minimumloon per uur, 21 jaar € 6,98 € 6,61 € 6,28
minimumloon per uur, 20 jaar € 5,92 € 5,61 € 5,33
minimumloon per uur, 19 jaar € 5,05 € 4,79 € 4,55
minimumloon per uur, 18 jaar € 4,38 € 4,15 € 3,94
minimumloon per uur, 17 jaar € 3,80 € 3,60 € 3,42
minimumloon per uur, 16 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99
minimumloon per uur, 15 jaar € 2,89 € 2,74 € 2,60

Toelichting

Alle bedragen zijn bruto bedragen. Van het brutobedrag worden nog premies en belasting ingehouden. Deze kunnen per persoon verschillen. Het nettobedrag, wat op je bank komt, is het brutobedrag minus deze premies. Lees hier meer over het verschil tussen bruto en netto.

bijbaan van 7 uur per week

Als je bijvoorbeeld een bijbaan van 7 of 11 uur per week hebt, heb je te maken met een 36 urige, 38 urige of 40 urige werkweek. Het aantal uur wat je zelf per week werkt heeft namelijk geen invloed op de 'officiële' lengte van de werkweek.

wat komt het beste uit in je parttime baan, een rekenvoorbeeld

Iemand van 18 jaar verdient met 11 uur werk per week bruto €47.74 in een 36 urige werkweek. Als hij of zij werkt bij een bedrijf met een 40 urige werkweek verdient hij €42.90. Als je dus kan kiezen tussen meerdere banen is het handig om te vragen hoeveel uur in de standaardwerkweek zitten.

verdien je dan altijd meer bij een 36-urige werkweek?

Nee je verdient niet meer met een 36-urige werkweek ten opzichte van een 40-urige werkweek. Bij een fulltime dienstverband krijg de 18 jarige namelijk: €156,24 per week (36 * 4.34). Dit is gelijk met de 40-urige werkweek, te weten: €156,00 (40*3.90).

Dit is niet hetzelfde hoor ik je denken. Die €0,24 komt door afrondingsverschillen in het uurloon. Gelukkig rekent je werkgever niet met de uurlonen maar met de officiële wettelijke opgegeven minimumlonen. In beide werkweken zul je dan op de komma precies (met een fulltime werkweek) € 156,00 ontvangen.

ABU CAO

Onder een CAO kunnen de lonen net iets anders vallen. Aangezien wij de CAO voor uitzendkrachten hanteren hebben we ook een handig overzicht van deze uurlonen per functiegroep online gezet. Deze lonen gelden dus alleen als je werkt onder de ABU uitzend CAO en er geen CAO van 'de inlener' wordt gebruikt.

waarschuwing! afrondingsverschillen

De genoemde uurlonen zijn allemaal ontleend van de dag/week of maandbedragen. Je werkgever rekent niet met dit uurloon (indien het minimumloon van toepassing is) maar met de officiële wettelijke maand, week of dagbedragen.  

Meer weten over het minimumloon per uur of heb je een andere loonvraag?

Heb je vragen over je loon of denk je dat je niet genoeg verdient? Stuur een mail naar post@werkstudent.nl dan kijken wij of wij je verder kunnen helpen. Zet aub wel 'minimumloon' in het onderwerp dat maakt het voor ons wat makkelijker om je email snel te kunnen beantwoorden.

Overzicht minimumlonen en jeugdlonen per jaar
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2022