Mondeling Communiceren | competentie

Mondeling Communiceren | competentie
De competentie mondeling communiceren valt onder de categorie persoonlijke vaardigheden. De persoonlijke vaardigheden waarover je beschikt bij mondeling communiceren zijn toegankelijkheid, relatiegericht en overtuigingskracht.

Omschrijving Mondeling Communiceren

De competentie mondeling communiceren  valt het best te omschrijven als  ideeën en informatie in begrijpelijke  en correcte taal,  aan anderen mondeling duidelijk maken. Essentieel onderdeel hierbij is het nagaan of de boodschap begrepen is.

Gerelateerde woorden aan de competentie mondeling communiceren zijn:

 • formuleren
 • verbaliseren
 • luisteren
 • invloed uitoefenen

Competentiegerichte vragen tijdens je sollicitatiegesprek bij de competentie mondeling communiceren:

 • Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin je je taalgebruik hebt aangepast aan je toehoorders of gesprekspartner. Kwam je boodschap beter over? Hoe merkte je dat?
 • Heb je wel eens feedback gekregen op je mondelinge taalvaardigheden? Op welke onderdelen? Wat heb je met de feedback gedaan?
    Situaties die voor jezelf als herkenningspunt kunnen gelden waaruit blijkt dat over de competentie  mondeling communiceren  beschikt: De hieronder beschreven kernkwaliteiten en eigenschappen vallen onder de competentie mondeling  communiceren:

 • Jouw gesprekken verlopen duidelijk en zijn efficiënt;
 • Je komt makkelijk uit je woorden en spreekt in begrijpelijke termen
 • Afhankelijk van de situatie pas  je je taalgebruik aan;
 • De mate waarin je wel/niet hoeft te zoeken naar woorden;
 • Je bent in staat om de correcte woorden van een taal te gebruiken;
 • Het voorkomen van vakjargon;
 •  Je bent in staat om met een heldere en duidelijke stem te spreken;
 •  Je kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen;
 • Je hebt een open-houding.

Werk waarbij de competentie Mondeling Communiceren erg belangrijk is.

Callcenter Werk, werken als Callcenter Agent


Vind op onderwerp