positieve werksfeer: 5 essentiële factoren

Een goede werksfeer is belangrijk. Het is niet alleen bepalend voor het humeur van alle werknemers. Een goede werksfeer draagt bij aan de productiviteit.  De manier waarop de werknemers met elkaar omgaan is sterk bepalend voor de werksfeer, maar ook de werkgever kan haar steentje bijdragen. Welke factoren moet de werkgever beïnvloeden om een positieve werksfeer te bevorderen?

1. Vertrouwen
Vertrouwen staat aan de basis van een relatie; dus ook de relatie werkgever - weerknemer. Door als werkgever te doen wat u zegt en consistentie hierin te tonen voert u een voorspelbaar beleid uit. Doordat werknemers uit eerdere situaties kunnen aflezen wat voor reactie ze kunnen verwachten, dan lokt u op voorhand al gewenst gedrag uit of voorkomt u ongewenst gedag. 
 

Vertrouwen wordt vergroot door discreet te zijn. Werknemers zullen in, bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken, sneller iets vertellen over hun persoonlijke omstandigheden. Als deze situatie bij de koffie over tafel gaan breekt u de vertrouwensrelatie en voldoet u niet aan het verwachte gedragspatroon wat de werknemer van u had. De werknemer zal zich sneller gaan afvragen wat de waarde van uw woorden zijn, oftewel het vertrouwen ebt weg.

2. Leg de lat hoog
Verwacht veel van uw werknemers. Daag ze uit om doelen te behalen en benader ze op deze manier. De werknemer zal zich uitgedaagd en gesteund voelen door het feit dat iemand (de manager) de verwachting uitspreekt dat hij/zij in staat is om deze doelen te behalen. De focus van de werknemer zal zich richten op het behalen van de doelen om aan het gestelde beeld te voldoen.  

3. Geef waardering
Om de behaalde doelen te bereiken zullen, zelfs super-gemotiveerde, werknemers af en toe de moed verliezen. De twijfel slaat toe of ze kunnen voldoen aan de gestelde verwachtingen. Het 'klopje op de schouder' kan het verschil zijn tussen behalen of falen. Benoem en waardeer kleine dingen die een werknemer doet. Probeer hier zo specifiek mogelijk in te zijn, door details in complimenten te verwerken weet en herkent de werknemer zichzelf beter en zal gemotiveerder aan de slag gaan.

4. Wees open en benaderbaar
Vraag naar, en geef response op, de mening van uw werknemers. De kennis van het werkveld zit bij de mensen die het moeten uitvoeren. Door de ervaring uit de mensen te halen en terug te brengen in het beleid geeft dit erkenning en herkenning. Elke medewerker heeft een bepaalde rol in het proces om een goed product of een goede dienst te kunnen verkopen. Als 1 van de medewerkers niet goed presteert zal het product niet zijn wat het wezen moet. In die zin is elke medewerker gelijk en moet als zodanig benaderd worden. 

Deel uw eigen visie hoe u uw eigen werk zo goed als mogelijk probeert uit te voeren. Door te delen en open te staan zullen uw medewerkers eerder geneigd zijn dit ook te doen. Wees oprecht geïnteresseerd in wat mensen u vertellen. Met een open transparante houding bent u benaderbaar en zullen mensen, indien ze bijvoorbeeld problemen signaleren, zich eerder bij u melden.   

5. Werk samen
Mensen zijn groepsdieren en doen graag dingen samen. Door iedereen op een gelijke manier te behandelen en ieders inbreng te respecteren zal er binnen een team minder onderlinge concurrentie zijn. Acceptatie van en begrip voor elkaars gedrag zal toenemen naar mate werknemers elkaar beter leren kennen. Zorg er dus voor dat werknemers elkaar beter leren kennen. Onderlinge frustraties zullen minder aanwezig zijn waardoor iedereen zich kan richten op de gezamenlijke doelen.
 
Teveel werk
De werksfeer kan ook verstoord worden door een te hoge werkdruk. Zo zijn er nog 10 redenen te bedenken voor een slechte werksfeer. Gemeenschappelijke belangen worden door de stress uit het oog verloren en iedereen probeert zich door stapels werk heen te loodsen. Let hier als werkgever op én zorg ervoor dat uw werknemers niet al te veel druk ervaren. Werken moet wel leuk blijven ;-) 

Vind op onderwerp

OFFERTE WERKSFEER SAMENWERKING WAARDERING VERTROUWEN BENADERBAAR PLAATS VACATURE >