Op zoek naar tijdelijk of vast personeel?

Vraag gratis meer informatie aan.

Rechten en plichten detachering

Rechten en plichten detachering

Met detacheren werk je voor een van te voren afgesproken termijn bij een opdrachtgever. De duur van de detachering is in de meeste gevallen voor een lange periode. Detachering is een vorm van uitzenden. Lees hier wat de verschillen zijn tussen detacheren en uitzenden.

Bij detachering fungeert de detacheringsorganisatie als jouw werkgever. In jouw detacheringscontract staan duidelijke afspraken over de detachering. Ook wat jouw rechten en plichten zijn als detachant.  

Rechten en plichten:

  • Je ontvangt salaris over jouw gewerkte uren, maar ook over de uren als je niet werkt bij bijvoorbeeld ziekte of als er tijdelijk geen werk voor je is. 
  • Je hebt recht op doorbetaling van je loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en wettelijke feestdagen. Ook in je vakantie ontvang je de vergoedingen waar je recht op hebt als je zou hebben gewerkt, met uitzondering van kostenvergoedingen. 
  • Bij ziekte heb je recht op doorbetaling van minimaal 70% van je laatstverdiende loon over het afgesproken (minimum) aantal uren. Het kan zijn dat je de eerste twee dagen niet uitbetaald wordt. Dit zijn wachtdagen en staan vermeldt in je cao of detacheringscontract. 
  • De opzegtermijn voor bepaalde tijd is één maand. Bij een detacheringscontract voor onbepaalde tijd is dit veelal twee maanden. Je hebt geen opzegtermijn bij een contract voor de duur van jouw project.  
  • Je bouwt vakantiedagen en vakantietoeslag op.
  • Je hebt bij een fase A overeenkomst zonder uitzendbeding bij 21 jaar en ouder recht op opbouw van pensioen na 26 weken. Bij een fase B overeenkomst neem je als je 21 jaar en ouder bent verplicht deel aan de pensioenregeling. 
Meer informatie? 
Lees hier meer over onze dienst detacheren. Neem voor meer informatie of vragen gerust contact met ons op.

Vind op onderwerp

OFFERTE RECHTEN DETACHERING PLICHTEN PLAATS VACATURE >