1001 Sollicitatievragen: hoe analytisch ben jij?

1001 Sollicitatievragen: hoe analytisch ben jij?

“Een analytisch inzicht” of een “analytisch denkvermogen”; het zijn van die typische zinnen die je veel in vacatures tegen komt. Het schetst misschien een wat clichématig beeld in een profiel, maar dat maakt het nog geen minder belangrijke eigenschap voor jezelf of de werkgever.
Voordat je in je sollicitatiebrief druk neerpent over je analytische kwaliteiten, is het belangrijk je af te vragen: wat houdt analytisch denken eigenlijk in?


Wat is analytisch denken?
Analytisch denken is eigenlijk nauw verwant met kritisch denken. Het houdt niet alleen dat je probleemoplossend kunt nadenken, maar ook dat je een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Daarnaast kun je door middel van een analytisch denkvermogen ook goed hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Waarom is dat belangrijk voor een werkgever?
Als je in je werkomgeving met wat meer complexe vraagstukken te maken hebt, is het belangrijk dat je niet verdrinkt in alle informatie die op je af komt. Je moet in je hoofd kunnen categoriseren en makkelijk verbanden leggen. Dat geeft een werkgever vertrouwen, omdat je zelf in staat bent problemen op te lossen en vragen te beantwoorden voor jezelf of anderen. Zo ben je altijd een stapje voor en kun je als werknemer een belangrijke bijdrage leveren in het zelfstandig uitstippelen van je taken.

Wat voor vragen kun je verwachten tijdens een sollicitatiegesprek?
Denk aan vragen als:
Hoe analytisch ben jij?
Waaruit blijkt dat?
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin jij een probleem hebt opgelost en hoe?

Hoe antwoord je?
Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat je een analytisch vermogen hebt:
  • Geef aan dat je nooit zomaar de eerste beste oplossing kiest voor een probleem of vraagstuk
  • Je analyseert vanuit verschillende invalshoeken een probleem of vraagstuk
  • Je betrekt niet alleen je eigen mening en ideeën bij het vraagstuk, maar ook input van anderen
  • Je legt verbanden door achtergrondinformatie te zoeken of praktijkvoorbeelden naast elkaar te leggen
  • Je kunt hoofd en bijzaken goed onderscheiden Geef hier concrete voorbeelden van! Het liefst in de vorm van: situatie, taak, actie en resultaat.

Vind op onderwerp