1001 Sollicitatievragen: ongepaste vragen

1001 Sollicitatievragen: ongepaste vragen

Van alle soorten vragen die je tijdens een sollicitatiegesprek kan verwachten, is de ongepaste vraag wel de meest vervelende en minst geanticipeerde. Je gaat er immers van uit dat een werkgever zich aan de regels houdt en geen onbehoorlijke vragen zal stellen. Maar welke vragen zijn eigenlijk ongepast tijdens een sollicitatiegesprek?


De meeste recruiters of werkgevers weten hoe het hoort, toch zullen er enkelingen zijn die het randje van de wetgeving zullen opzoeken om toch de gewenste informatie te achterhalen. We lichten hier toe wat wel en niet mag en hoe je het beste kan omgaan met dit soort vragen.

Waarom worden deze vragen gesteld?
Onbehoorlijke vragen worden gesteld om iets over je te achterhalen. Vaak vindt de werkgever of recruiter het wel een relevant aspect voor het belang van het bedrijf, maar doet het er voor de uitoefening van een functie helemaal niet toe. Het gaat dan om schending van privacy of discriminatie.

Een werkgever wil zich bovendien indekken tegen risico van werknemers die misschien gezondheidsproblemen hebben gehad of veel van baan geswitcht zijn. Een werkgever kan bijvoorbeeld de vraag stellen of je plannen hebt om kinderen te krijgen, om zo te achterhalen of je wel voldoende beschikbaar bent voor de functie. Dit is niet toegestaan.

Toch kan een werkgever of recruiter zich op het randje begeven en een vraag stellen die wel is toegestaan. Zo mag een werkgever je geen vragen stellen over je ziekteverleden, maar wel over de fysieke kwaliteiten die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie.

Dit mag bijvoorbeeld niet:
Ik zie op uw cv dat u een flinke tijd niet heeft gewerkt. Heeft dat te maken met ziekte?

Dit mag wel:
Uw cv toont een opmerkelijk gat. Kunt u toelichten waardoor dat komt?
tip: lees ook Hoe ga je om met een gat in je CV


Privacy

Een potentiële werkgever mag sollicitanten geen vragen stellen over aangelegenheden die betrekking hebben op de privé sfeer. Hij/zij moet je privacy respecteren. Bovendien moet een werkgever sollicitanten gelijk behandelen en mag niemand discrimineren.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over: godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, kinderwens, gezondheid, discriminatie. Vragen over deze onderwerpen zijn niet toegestaan.


Hoe antwoord je?

Het is niet makkelijk om te reageren als je een ongepaste vraag voor je kiezen krijgt. Toch adviseren we je kalm te blijven en diplomatiek te antwoorden als een dergelijke vraag gesteld wordt. Wijs de gesprekspartner niet op de ongepastheid van de vraag, maar stel een wedervraag om te achterhalen wat de relevantie van de vraag voor de functie is. Je mag uiteraard ook weigeren de vraag te beantwoorden. Wordt het gesprek je echter te ongepast, dan kan je hier zelfs melding van maken. Heb je in dit kader een klacht, neem dan contact op met NVP.


Let op!

In de sollicitatiecode is vastgesteld dat een arbeidsorganisatie alleen vragen mag stellen over aspecten die voor de functie en/of de functievervulling relevant zijn.

Als sollicitant moet je de arbeidsorganisatie informatie verschaffen die een waar en getrouw beeld geeft van je vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring). Je mag geen informatie achterhouden waarvan je weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de functie waarop je solliciteert.
Maakt je gezondheid bijvoorbeeld uitoefening van bepaalde werkzaamheden onmogelijk, dan moet je dit dus wel vermelden! Meer informatie over de sollicitatiecode en wetgeving:

NVP

Jurofoon

Commissie gelijke behandeling


Ga naar het overzicht van alle sollicitatievragen in een sollicitatiegesprek
.

Vind op onderwerp