Minimumloon en jeugdloon 2023

Minimumloon en jeugdloon 2023

Minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met het aanpassingspercentage 3,13%.  
  
Hieronder vind je de nieuwe vastgestelde bedragen.  
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023:
per maand: €  1.995,00  
per week: €  460,40  
per dag: €  92,08

Minimumloon per 1 januari 2023

Het kabinet heeft een forse stap gezet in de verhoging van het minimumloon. Uniek in de geschiedenis van de ontwikkeling van het minimumloon en jeugdloon. Met de stijging van in totaal 10,15% wordt een grote inhaalslag gemaakt.
Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05% komt het minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie van 2,1%,  op basis van de contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Dit is dus een totale stijging van 10,15%.

Wat betekent dit voor jou? Bekijk ons overzicht per uur van het wettelijk minimumloon en jeugdloon zodat je direct ziet waar je recht op hebt.


Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13% Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023:

per maand: € 1.995,00
per week: € 460,40
per dag: € 92,08

Leeftijd Percentage (%) per maand per week per dag
minimumloon 21 jaar e.o. 100% € 1.995,0 € 460,40 € 92,08
minimumloon 20 jaar 80% € 1.596.00 € 368.30 € 73.66
minimumloon 19 jaar 60% € 1.197.00 € 276.25 € 55.25
minimumloon 18 jaar 50% € 997,50 € 230,20 € 46,04
minimumloon 17 jaar 39,50% € 778,05 € 181.85 € 36,37
minimumloon 16 jaar 34,50% € 699,30 € 158,85 € 31,77
minimumloon 15 jaar 30,00% € 598,50 € 138,10 € 27,62

Wettelijk minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 juli 2023

  minimum uurloon bij standaardwerkweek
leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur
21 jaar en ouder € 11,51 € 12,12 € 12,79
20 jaar € 9,21 € 9,70 € 10,24
19 jaar € 6,91 € 7,27 € 7,68
18 jaar € 5,76 € 6,06 € 6,40
17 jaar € 4,55 € 4,79 € 5,06
16 jaar € 3,98 € 4,19 € 4,42
15 jaar € 3,46 € 3,64 € 3,84Wat is het minimumloon per januari 2023?

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met het aanpassingspercentage 10,15%. Dit is opgebouwd uit een bijzondere verhoging uit het coalitieakkoord van 8,05% + de reguliere indexatie van 2,1%.

Hieronder vind je de nieuwe vastgestelde bedragen.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:
  • per maand: € 1.934,40
  • per week: € 446,40
  • per dag: € 89,28


Minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 21 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Uitleg wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon is het loon dat je minimaal hoort te krijgen als je werkt. Een CAO is gebonden aan deze wet. In een CAO kunnen dus alleen lonen worden afgesproken die hoger (of gelijk) zijn dan het wettelijk minimumloon.

Leeftijd minimumloon

Als je ouder bent dan 15 jaar en nog niet in de AOW zit heb je recht op het minimumloon. Voor de werknemers tussen de 15 en 22 jaar (geldend vanaf 1 juli 2017) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder je wordt hoe hoger het minimumloon is.

Uitzondering minimumloon

De enige uitzondering op deze bodemgrens kan gelden voor de mensen met een baan en een Wajonguitkering. In enkele gevallen (indien de werkgever dit heeft aangevraagd bij het UWV) kan het loon lager zijn dat het minimumloon.

Wat zit in het minimumloon?

Het minimumloon bestaat uit het basisloon wat je hebt afgesproken met de werkgever. Daarnaast zitten in het minimumloon de toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige werktijden, ploegendienst en wachtdiensten. Overwerk zit niet meegerekend in het minimumloon.

Wijzigingen minimumloon

Het minimumloon wordt regelmatig aangepast. Veelal gaan deze wijzigingen in per 1 juni of 1 januari. Hieronder een overzicht van de huidige minimumlonen.

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15% Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:

per maand: € 1.934,40
per week: € 446,40
per dag: € 89,28

Leeftijd Percentage (%) per maand per week per dag
minimumloon 21 jaar e.o. 100% € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
minimumloon 20 jaar 80% € 1.547.50 € 357.10 € 71,42
minimumloon 19 jaar 60% € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
minimumloon 18 jaar 50% € 967,20 € 223,20 € 44,64
minimumloon 17 jaar 39,50% € 746,10 € 176,35 € 35,27
minimumloon 16 jaar 34,50% € 667,35 € 154,00 € 30,80
minimumloon 15 jaar 30,00% € 580,30 € 133,90 € 26,78

Wettelijk minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 januari 2023

  minimum uurloon bij standaardwerkweek
leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur
21 jaar en ouder € 11,16 € 11,75 € 12,40
20 jaar € 8,93 € 9,40 € 9,92
19 jaar € 6,70 € 7,05 € 7,45
18 jaar € 5,58 € 5,88 € 6,20
17 jaar € 4,41 € 4,65 € 4,90
16 jaar € 3,85 € 4,06 € 4,28
15 jaar € 3,35 € 3,53 € 3,72

Toelichting

Alle bedragen zijn bruto bedragen. Van het brutobedrag worden nog premies en belasting ingehouden. Deze kunnen per persoon verschillen. Het nettobedrag, wat op je bank komt, is het brutobedrag minus deze premies. Lees hier meer over het verschil tussen bruto en netto.

Voorbeeld: bijbaan van 7 uur per week

Als je bijvoorbeeld een bijbaan van 7 of 11 uur per week hebt, heb je te maken met een 36 urige, 38 urige of 40 urige werkweek. Het aantal uur wat je zelf per week werkt heeft namelijk geen invloed op de 'officiële' lengte van de werkweek.

Wat verdien je als een 18-jarige in je parttime baan - rekenvoorbeeld?

Iemand van 18 jaar verdient met 11 uur werk per week bruto € 68,20 in een 36 urige werkweek. Als hij of zij werkt bij een bedrijf met een 40 urige werkweek verdient hij € 61,38. Als je dus kan kiezen tussen meerdere banen is het handig om te vragen hoeveel uur in de standaardwerkweek zitten.

Verdien je dan altijd meer bij een 36-urige werkweek?

Nee je verdient niet meer met een 36-urige werkweek ten opzichte van een 40-urige werkweek. Bij een fulltime dienstverband krijg de 18 jarige namelijk: €223.20 per week (36 * 6,20). Dit is gelijk met de 40-urige werkweek, te weten: €223,20 (40*5,58).

ABU CAO

Onder een CAO kunnen de lonen net iets anders vallen. Aangezien wij de CAO voor uitzendkrachten hanteren hebben we ook een handig overzicht van deze uurlonen per functiegroep online gezet. Deze lonen gelden dus alleen als je werkt onder de ABU uitzend CAO en er geen CAO van 'de inlener' wordt gebruikt.

Waarschuwing! afrondingsverschillen

De genoemde uurlonen zijn allemaal ontleend van de dag/week of maandbedragen. Je werkgever rekent niet met dit uurloon (indien het minimumloon van toepassing is) maar met de officiële wettelijke maand, week of dagbedragen.  

Meer weten over het minimumloon per uur of heb je een andere loonvraag?

Heb je vragen over je loon of denk je dat je niet genoeg verdient? Stuur een mail naar post@werkstudent.nl dan kijken wij of wij je verder kunnen helpen. Zet aub wel 'minimumloon' in het onderwerp dat maakt het voor ons wat makkelijker om je email snel te kunnen beantwoorden.

Overzicht minimumlonen en jeugdlonen per jaar
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2022
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2021
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2020
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2019
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2018
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2017
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2016
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2015
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2014
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2013
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2012
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2011
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2010
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2009
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2008
wettelijk minimumloon en jeugdloon 2006

Vind op onderwerp