Op zoek naar tijdelijk of vast personeel?

Vraag gratis meer informatie aan.

FAQ Uitzenden

FAQ Uitzenden

Wat is uitzenden?
Met uitzenden neemt de opdrachtgever (inlener) personeel via ons in dienst. Het werving en selectieproces verzorgen wij. Daarnaast fungeren wij als werkgever. De uitzendmedewerker gaat met ons de arbeidsovereenkomst aan. Wij ontzorgen de uitbetaling van het loon en alle personeelskosten inclusief administratieve rompslomp, verzuim en verzuimbegeleiding.

Wat houdt de arbeidsovereenkomst precies in?
De uitzendmedewerker heeft een bijzondere arbeidsovereenkomst: de uitzendovereenkomst. De uitzendmedewerker is in dienst bij ons maar werkt onder toezicht en leiding van de opdrachtgever.

Bij een uitzendovereenkomst werken we met een fasensysteem (A, B en C). De fase is o.a. afhankelijk van de duur van de opdracht, hoe lang iemand al voor ons werkt én de afspraken met de opdrachtgever. Lees hier meer over de fasensysteem.

Welke regels gelden onder andere bij uitzendwerk?
 • Bij uitzendwerk zijn er altijd drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de uitzendmedewerker en wij als uitzendbureau;
 • Tussen de opdrachtgever en de uitzendmedewerker is er geen juridische gedragsverhouding, wij zijn als uitzendbureau de werkgever; 
 • Wij dragen zorg voor de beloning van de uitzendmedewerker, doen de aangifte voor de loonheffingen, dragen btw af en betalen bij ziekte het loon door aan de uitzendmedewerker;
 • De opdrachtgever is verplicht om ons te informeren over specifieke kenmerken van de arbeidsplaats, de risico’s en de beschermingsmaatregelen. Deze informatie verstrekken wij vervolgens aan de uitzendmedewerker voor aanvang van de werkzaamheden aan de hand van het Arbodocument;
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met een minimale inzet van 3 uur per dag of dienst. Tot 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kunnen tijd e.d. aangepast worden. Binnen deze 4 dagen heeft de uitzendmedewerker recht op betaling.
Wanneer kiest de opdrachtgever voor uitzenden?
Uitzenden is een manier om te voorzien in de opvang van (tijdelijke) personeelstekorten. Dit kan een uitkomst zijn in geval van ziekte, verlof, pieken of seizoensgebonden werk.

Wat zijn de voordelen van uitzenden?
De voordelen van uitzenden voor de opdrachtgever:
 • Het besparen van tijd
 • Flexibiliteit op de werkvloer
 • Werken met een proefperiode voor de uitzendmedewerker
 • Minder administratieve rompslomp
 • Bij ziekte van de uitzendmedewerker betalen wij het loon door.
Lees hier meer over de voordelen van uitzendmedewekers. 

Wat kost een uitzenduur? 
Het uurtarief van de uitzendmedewerker wordt berekend op basis van alle loonkosten (binnen sommige cao’s of bedrijfsreglementen afhankelijk van leeftijd), werkgeverslasten, premies, belastingen, (vakantie-)reserveringen, wervingskosten en een kleine bureaumarge. Dit uurtarief verschilt weer per uitzendmedewerker, per soort werk en per branche.

Waarom zit er een verschil tussen het brutoloon en het opdrachtgeverstarief?
Het uurtarief van de uitzendmedewerker is veel meer dan alleen het brutoloon. De kosten voor de uitzendmedewerker vormen zich door een combinatie van verschillende componenten, zoals het brutoloon, reserveringen (o.a. vakantiedagen en vakantietoeslag), de kosten voor sociale premies, verzekeringen en werkgeverslasten. Daarnaast berekent elk uitzendbureau de kosten voor de werving en selectie/planning van de uitzendmedewerker.

Wat is inlenersbeloning?
Volgens de ABU CAO voor Uitzendkrachten heeft de uitzendmedewerker recht op inlenersbeloning. Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: ‘de bij de inlener geldende of wettelijke verplichte beloningsregeling of cao’. De uitzendmedewerker moet hetzelfde salaris ontvangen als werknemers die in een vergelijkbare functie bij de organisatie in dienst zijn.

Wat valt onder de inlenersbeloning?
Wij zijn wettelijk verplicht om vanaf dag één dat de uitzendmedewerker bij de opdrachtgever aan de slag gaat de inlenersbeloning toe te passen.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:
 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 • Toeslagen voor overwerk, verschoren uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 • Kostenvergoedingen;
 • Periodieken.
Uitzendmedewerkers die onder de inlenersbeloning vallen, hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in vaste dienst zijn bij de opdrachtgever.

Per 3 januari 2022 is de inlenersbeloning uitgebreid met het volgende:
 • Eenmakelige uitkering;
 • Thuiswerkvergoedingen;
 • Initiele loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever
 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaardeen geldend bij de opdrachtgever.
Hoe leent de opdrachtgever bij ons een uitzendmedewerker in? 
De opdrachtgever geeft een duidelijke omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

Ons proces begint met het maken van een offerte aan de hand van de aanvraag. Als de opdrachtgever hiermee akkoord gaat, dan start ons werving & selectieproces. Allereerst kijken we binnen ons eigen bestand naar een geschikte kandidaat. Indien er geen match tussen zit, zetten wij ons het proces verder in gang.

Als een kandidaat in onze ogen geschikt is, stellen wij diegene voor aan de opdrachtgever. Bij een match leggen we alles vast en maken we afspraken. Daarnaast spreken we met de opdrachtgever het tarief af voor de in te lenen uitzendmedewerker. 

Werkt Buro de Werkstudent alleen met studenten/jongeren?
Hoewel ons bedrijfsnaam ‘Werkstudent’ bevat werken wij met iedereen die gemotiveerd aan de slag wil en NIET alleen met studenten en/of jongeren. Iedereen kan dus bij ons terecht; studenten, starters of professionals. Wij beschikken over een divers bestand aan ervaren uitzendmedewerkers van alle niveaus. 

Welke banen kan de opdrachtgever bij ons uitzetten?
Wij zijn werkzaam voor verschillende organisaties: Europese hoofdkantoren gevestigd in Amsterdam, het MKB, overheidsinstellingen, maar ook commerciële en non-profit organisaties. De branches waarin wij actief zijn lopen nogal uiteen. Voor elk personeelsvraagstuk bieden we een passende oplossing.

Hoe snel kunnen wij iemand leveren?
De duur van het proces van aanbieden van een geschikte kandidaat is afhankelijk van het personeelsvraagstuk. Een van onze ervaren intercedenten bespreekt met de opdrachtgever wat de mogelijkheden hierin zijn. Belangrijke zaken als de opdracht en het tarief worden van tevoren goed besproken.

Wanneer kan de opdrachtgever de uitzendmedewerker in eigen dienst nemen?
Voor begin van de opdracht spreken we met de opdrachtgever af wanneer het mogelijk is om de uitzendmedewerker kosteloos in eigen dienst te nemen.

In de meeste gevallen kan de opdrachtgever na 1040 uur/26 weken fulltime werken rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaan met de uitzendmedewerker. Dit is conform onze voorwaarden, maar in bepaalde situaties kan hiervan worden afgeweken.

De opdrachtgever brengt ons schriftelijk op de hoogte van het voornemen met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. 

Indien de opdrachtgever binnen de bepaalde termijn een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat voor dezelfde of een andere functie, dan is de opdrachtgever aan ons een vergoeding verschuldigd. Lees hier (dit zijn onze algemene voorwaarden in pdf, zie artikel 2) meer over deze vergoeding.

Wat zijn de verschillen tussen uitzenden en detacheren?
Uitzenden is niet hetzelfde als detacheren. Deze twee begrippen hebben een aantal verschillen die o.a. betrekking hebben op het soort contract, de werkperiode en het soort werk. Lees hier meer over de verschillen tussen uitzenden en detacheren.

Vind op onderwerp

OFFERTE FAQ UITZENDEN DIENST PLAATS VACATURE >